Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Adagio DE1406512405 3098 1322 63 115 0,07 0,22 81 1,36 0,34 -1,43 -0,25 1,4 6,7 2,73 -0,6
Charon DE0365122110 2935 1577 70 86 0,07 0,09 79 1,42 0,62 1,03 - 2,7 4,6 2,93 -0,2
Dolars DK2468006796 2845 138 34 67 0,11 0,22 79 1,79 0,41 0,07 - 2,2 6,6 2,58 1,4
Gigantic NL653586773 2942 1668 74,0 96,0 0,07 0,11 80 1,37 0,55 -0,25 0,93 2,5 4,1 2,76 -2,7
Marengo US3219743066 2932 990 53 95 0,08 0,20 82 1,12 1,15 -0,14 0,12 2,0 5,0 2,82 -0,2
P-WRIGHT US3213241766 2842 1010 58 110 0,09 0,25 82 0,61 -0,21 -0,10 1,16 2,2 4,1 2,67 -3,0
Percival NL737303319 3146 2300 80 130 0,03 0,14 81 1,27 1,24 -0,38 0,70 2,0 3,2 2,78 -1,2
Unicat DE0360408549 145 1565 53 70 0,01 0,03 87 0,05 0,93 1,56 - 2,3 2,3 2,85 -1,4

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item