Aktualności

Udziałowcy

Pliki do pobrania

Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń-dotyczy tylko udziałów płatnych.

UWAGA! Dotyczy jedynie udziałów płatnych!

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Spółka z o. o. chcąc ułatwić Państwu procedurę składania oświadczeń, o których mowa w § 5 umowy zbycia udziałów zwraca się z propozycją by wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania z naszej strony www) zostało przez Państwa dostarczone (przesłane) do Centrali w Tulcach lub do odpowiedniej Filii WCHiRZ do dnia 18 stycznia 2019 roku.

Dostarczone oświadczenia Spółka prześle w Państwa imieniu do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (decyduje data wpływu do ministerstwa).

Pragniemy przypomnieć, że niewykonanie przez Kupującego zobowiązań zawartych w § 5 zagrożone jest poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Obowiązek składania oświadczeń o posiadanych udziałach według stanu na 31 grudnia każdego roku nałożony został na Kupujących do końca roku 2021 (dla umów zawartych w roku 2011) i do końca roku 2022 (dla umów zawartych w roku 2012).

 

promocje

PROMOCJA