Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Pump FR8548002485 2907 1708 68 94 0,05 0,10 0,76 1,51 -0,63 -0,29 - 2,2 4,6 2,83 -2,2
Geronimo NL751487219 2517 1095 32 51 -0,01 0,03 0,90 0,03 0,17 0,27 - 2,0 3,4 2,82 1,4
Zikmund CZ48127064 2639 777 29 47 0,02 0,06 0,79 1,26 0,10 -0,42 - 2,2 5,4 2,79 1,4
Premium DE0361510797 2602 1093 45 56 0,04 0,05 0,75 1,21 0,11 - -- 8,8 3,3 2,62 -1,8
Benji CZ863635053 2880 1217 54 121 0,06 0,25 0,77 1,35 -0,13 -0,10 - 2,8 2,0 3,04 -1,5
Paolo FR3719540091 2824 1242 52 87 0,05 0,13 0,76 1,88 -0,03 1,05 - 2,2 4,3 2,98 -1,1
Chipotle CA110621356 2751 788 46 85 0,07 0,19 0,80 1,60 1,45 0,30 -- 1,4 1,1 2,86 -1,1
Effort Red NL943819736 2489 328 21 52 0,04 0,14 0,79 1,38 0,32 -1,13 - 2,7 3,3 2,74 -0,6
Adama Red NL967702188 2303 364 15 31 0,01 0,06 0,80 0,32 -0,36 0,91 - 2,5 2,4 2,85 0,5
Unicat DE0360408549 2594 1620 58 76 0,03 0,05 0,73 1,68 1,47 - - 8,2 4,6 2,84 1,5
Zeto DE0361214675 2618 2061 69 90 0,02 0,05 0,76 1,88 0,50 - - 6,1 5,5 2,84 -1,30

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 15.11