PRZEŻYWALNOŚĆ ORAZ ŁATWOŚĆ PORODU - NOWE CECHY JAK ROZUMIEĆ?

Aktualności

PRZEŻYWALNOŚĆ ORAZ ŁATWOŚĆ PORODU - NOWE CECHY JAK ROZUMIEĆ?

OD GRUDNIA W WYCENIE WARTOŚCI HODOWLANEJ BUHAJÓW RASY HOLSZTYŃSKO - FRYZYJSKIEJ  POJAWIŁY SIĘ NOWE CECHY, CHARAKTERYZUJĄCE PRZEBIEG PORODU CIELĘCIA JAK I JEGO PRZEŻYWALNOŚĆ. Jak należy interpretować wartości rozpłodnika dla tych parametrów?

 

Przebieg porodu cielęcia jest związany z genetycznym, bezpośrednim wpływem jego ojca (efekt PPB). Ocena wartości hodowlanej buhaja dla tej cechy większa od 100 oznacza więc łatwiejszy poród u krów inseminowanych jego nasieniem. Z tego powodu, do inseminacji jałówek, w celu ułatwienia porodu, zaleca się wybór buhajów o wartości hodowlanej dla efektu bezpośredniego wnoszącej 110 lub powyżej.

Należy jednak brać pod uwagę fakt, że w przyszłości u łatwo urodzonych córek buhaja o wysokiej bezpośredniej ocenie wartości hodowlanej, pogorszy się przebieg ocieleń, ze względu na odziedziczone po ojcu cechy budowy. Z tego powodu rekomenduje się wybór buhajów z wysoką oceną bezpośredniej wartości hodowlanej (PPB) do krycia jałówek. Natomiast do krycia starszych krów zaleca się wybór buhajów z wysoką matczyną wartością hodowlaną (PPM), co zapewni osiągnięcie postępu hodowlanego w tym zakresie.

 

Podobne zalecenia dotyczą śmiertelności okołoporodowej cieląt (PCB, PCM) ze względu na korelacje genetyczne tej cechy z przebiegiem porodu.

 Żródło:  IZOO.KRAKOW.PL

promocje

Promocja www A4 16.03.2021 DRUK 1