Feed Efficiency -Indeks wykorzystania paszy

Aktualności

Feed Efficiency -Indeks wykorzystania paszy

INDEKSEM wykorzystania paszy po raz pierwszy zainteresowała się Australia w 2015 roku, a od 2020 roku m.in. Holandia, USA i Kanada. Ze względu na potencjał jaki niesie za sobą, coraz więcej krajów na całym świecie zbiera dane w celu ciągłego udoskonalenia go.

Czym jest INDEKS WYKORZYSTANIA PASZY?

Indeks wykorzystania paszy (FE) z ang. Feed Efficiency wskazuje o zysku netto, jaki hodowca otrzymuje ze wzrostu produkcji. Wartość (FE) kategoryzuje dodatnio sztuki cechujące się potencjałem wysokiej produkcji mleka, bez konieczności przyjmowania dużych ilości paszy i jest wyrażany w poniższy sposób:

(Wartość wyprodukowanego mleka wyrażona w dolarach) - (Koszt paszy związany z wyższą produkcją mleka) - (Dodatkowe koszty utrzymania).

Na ten moment w wycenie amerykańskiej w formule indeksu TPI waga wykorzystania paszy wynosi ok 8%. Jednakże w USA kładzie się coraz większy nacisk na selekcję krów, które znacznie efektywniej przekształcają pasze w mleko. Index FE podczas wykonywania doboru pozwoli wyeliminować buhaje, które mają znacznie gorsze wykorzystanie paszy. Szacuje się, że wiarygodność wartości hodowlanej tej cechy u buhajów holsztyńskich w 2021 roku wzrosła do 11%.

Indeks FE już jest wykorzystywany, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej skuteczny i pomocny już na etapie selekcji buhaja dla krów w celu poprawy rentowności produkcji poprzez genetyczne uwarunkowania wykorzystania paszy. Znacząco przyczyniając się do opłacalności produkcji. Uważa się, że za 10-15 lat będzie to jeden z najważniejszych wskaźników, ze względu na duże znaczenie ekonomie. Zakłada się, że FE ze względu na odziedziczalność i możliwość selekcji w tym kierunku, zyska większą wagę w wycenach wartości hodowlanej. Już teraz wiadomo, na podstawie badań Kanadyjskich, że cecha ta ma bliskie korelacje genetyczne z najważniejszymi cechami konwencjonalnymi, takimi jak zawartość tłuszczu i białka, wymię, budowa, wydajność mleczną i wytrwałość w laktacji. Jednocześnie istnieją ujemne korelacje z takimi cechami, jak BCS i mastitis.

Skąd pomysł na stworzenie indeksu FE?

W teorii zakłada się, że niektóre zwierzęta żywią się efektywniej tzn. lepiej przybierają na masie lub lepiej wykorzystują paszę do produkcji mleka od innych.

Szacuje się, że ok 50% kosztów produkcji mleka jest zależnych od czynników żywieniowych, a 40% całkowitej energii, którą zużywa krowa jest potrzebne do utrzymania jej. Oznacza to, że potrzeby te są prawie równe ilości energii potrzebnej do produkcji mleka. W przeciwieństwie do zapotrzebowania na utrzymanie, faktyczna wydajność metaboliczna jest czynnikiem decydującym o produkcji mleka.

Indeks wykorzystania paszy, potrzebuje ciągłego udoskonalenia i zbierania danych, aby w przyszłości prawdopodobnie został wprowadzony na szeroką skale na całym świecie. Ogranicznikiem w tej kwestii są trudne do uzyskania liczne dane, które wymagają dużego nakładu pracy i są kosztowne, a dotychczasowe wykorzystywane badania były przeprowadzane na małej liczbie zwierząt. Aby obliczyć FE, wymagane są dokładne pomiary m.in. spożycia paszy i masy ciała w określonym momencie laktacji, na większej liczbie krów oraz próby karmienia.

Artykuł napisany na podstawie: Feed Efficiency- The most important project for Holstein breeding in the coming years. Stephan Schneider, Holstein International may 2021.

promocje

Promocja