Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt
w Poznaniu z siedzibą
w Tulcach Spółka z o. o. jest spadkobiercą
i kontynuatorem blisko sześćdziesięciu lat
tradycji inseminacji w Wielkopolsce.

 

     Jest ośrodkiem szerzenia postępu
genetycznego w hodowli bydła i trzody chlewnej,
posiadając stada reproduktorów o najwyższej
wartości.


               Zapraszamy do współpracy

Wybory przedstawiciela pracowników

Nowa wycena buhajów!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wyceną buhajów.