Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Albero Eclipse 129 132 113 93 99 113 117 124 101 110 1657 50,6 -0,15 41,7 -0,10
Danko Twist 137 131 124 91 122 117 117 113 112 123 1065 56,6 0,16 37,1 0,03
Danko Tyr 138 129 127 103 116 112 114 119 118 124 967 56,6 0,21 35,1 0,05
Santana 136 124 119 115 109 130 110 110 106 122 945 45,5 0,08 31,5 0,01
Powerboss 136 126 122 112 111 117 107 109 107 127 514 48,7 0,35 32,6 0,20
Timor 131 126 114 102 119 114 126 117 108 108 641 57,5 0,39 30,5 0,12
Part 132 123 118 109 111 119 104 112 103 122 636 42,0 0,20 29,9 0,12
Chemp 134 123 121 108 119 118 110 111 112 121 926 40,2 0,03 31,8 0,02
Moon 150 135 128 117 125 119 122 118 111 129 982 62,1 0,26 41,5 0,12
Pearl 140 129 122 113 117 119 120 120 107 121 873 60,4 0,30 33,8 0,30
Tybet GG 137 124 119 111 122 126 107 107 101 125 867 44 0,10 31,5 0,04
Hyper 144 125 132 115 119 125 126 124 118 127 770 37,5 0,07 34,8 0,12

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 01.08 2018 akceptacja 1