Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
RIOAVESO 151 140 122 110 130 154 101 105 104 128 1136 65,1 0,22 47,7 0,13
Santana 133 126 116 110 108 141 108 108 105 117 883 49,3 0,16 30,8 0,03
Mozilla 134 124 118 121 119 125 99 103 105 123 880 39,0 0,04 30,3 0,02
Lee 133 122 126 109 108 135 110 108 108 129 793 50,4 0,22 24,1 -0,02
Lucky 143 138 125 107 109 131 123 118 110 121 1338 59,4 0,05 45,5 0,02
Danko Waber 133 128 122 105 112 119 114 117 111 118 712 59,8 0,37 29,2 0,07
Ilon Wik 133 125 125 106 117 119 114 113 111 125 517 41,5 0,25 32,1 0,19
Objective 141 132 119 112 121 140 92 101 111 123 814 61,6 0,34 35,4 0,11
Danko Zibi 134 128 126 105 122 104 106 111 98 135 484 60,3 0,51 30,4 0,18
Jazz 142 139 119 115 107 128 109 111 104 121 1076 62,3 0,21 46,8 0,14
Danko Zuch 135 131 122 105 129 104 111 113 108 122 938 55,8 0,21 36,2 0,07
Danko Zero 137 131 123 106 122 119 121 108 111 120 864 50,7 0,18 38,3 0,12

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

PROMOCJA