Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Lemon P 133 114 121 127 121 121 102 104 114 123 242 42,1 0,43 16,1 0,11
Danko Twist 135 130 125 90 122 108 118 114 113 124 1050 57,3 0,17 36,5 0,03
Danko Tyr 137 129 128 104 116 103 115 119 118 125 941 57,5 0,23 34,4 0,05
Santana 135 125 120 112 110 126 108 110 107 122 980 44,3 0,05 32,2 0,01
Powerboss 135 125 123 111 111 115 107 109 108 127 437 48,1 0,36 31,5 0,20
Timor 131 127 114 102 120 110 125 118 108 108 646 56,6 0,38 31,3 0,13
Holmium 118 121 107 83 110 119 101 98 108 105 692 41,9 0,17 26,8 0,06
GH Srebro 128 123 117 113 107 102 115 113 107 116 562 45,7 0,29 28,7 0,13
Hikeas 117 121 99 97 107 116 105 107 100 96 538 41,2 0,25 27,7 0,13
Part 131 122 118 111 111 115 104 112 103 123 614 41,4 0,21 29,2 0,12
GH Skaner 132 122 114 116 116 120 114 110 112 109 756 45,2 0,18 28,0 0,04
Feux Et 118 117 112 84 122 108 108 105 107 111 553 26,5 0,05 26,3 0,11
Chemp 135 123 122 110 119 110 110 112 112 122 929 38,2 0,000 31,4 0,02
Moon 147 135 128 113 126 115 122 118 111 128 987 62,6 0,27 41,3 0,11

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 18.04 1