Aktualności

Problemy z rozrodem...Może przyczyną jest deficyt beta -karotenu

Sposoby żywienia bydła i technologie przygotowania pasz dla krów mlecznych uległy dużym zmianom. Globalnie zmniejszył się udział zielonek w żywieniu przeżuwaczy.

Dla stabilizacji procesów trawiennych przebiegających w żwaczu, zbierane z pola rośliny przeznaczone na pasze objętościowe, poddawane są procesom zakiszania lub suszenia. Konserwacja pasz na zimę jest także niezbędna w naszym klimacie. Procesy te prowadzą jednak do obniżenia zawartości niektórych cennych składników w paszach.

Czytaj całość --> Gdy brak beta karotenu..

 

Polecamy więcej arykułów w naszym najnowszym Przewodniku Hodowcy

promocje

Promocja i Hodowca