Aktualności

Postęp z probówki?

Używana od wielu lat w hodowli zwierząt inseminacja jest metodą biotechniczną pozwalającą na lepsze wykorzystanie potencjału rozrodczego samców.

Po udoskonaleniu metod zamrażania i przechowywania nasienia z wykorzystaniem ciekłego azotu, zasięg sztucznego unasieniania gwałtownie się powiększył. Jest to obecnie podstawowe narzędzie służące genetycznemu doskonaleniu zwierząt. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat, dzięki inseminacji nastąpił dwukrotny wzrost średniej wydajności mlecznej.
Innym narzędziem biotechnicznym, które znalazło zastosowanie w nowoczesnej hodowli bydła mlecznego jest transplantacja zarodków (ET). Początkowo zarodki otrzymywano metodą in vivo dopracowując procedury zwiększające ilość i jakość zarodków pozyskiwanych w jednym płukaniu. Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju biotechnik stosowanych w rozrodzie bydła. Szczególną uwagę poświęca się procesowi produkcji zarodków in vitro, w której zapłodnienie komórki jajowej następuje poza organizmem krowy – dawczyni. Osiągnięcia z dziedziny embriologii stworzyły podstawy lepszego wykorzystania potencjału hodowlanego samic przez zwiększenia ich wydajności rozrodczej, co przekłada się na przyspieszenie wzrostu wartości hodowlanej populacji. Pozyskiwanie zarodków u bydła i ich implantacja, stanowią ważny element pracy hodowlanej w wielu krajach Europy i Ameryki.

 

 Czytaj całość -->Postęp z probówki.pdf

Polecamy więcej arykułów w naszym najnowszym Przewodniku Hodowcy

promocje

0001