Aktualności

Embriotransfer - najszybsza droga do sukcesu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem priorytetowym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dla osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystywanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji. Dzięki genotypowaniu wartość hodowlana zwierzęcia jest znana od urodzenia, co pozwala na wczesny wybór jałówek, które zostaną w hodowli i które reprezentują wybrany cel hodowlany przez hodowcę dla jego stada. Tyczy się to każdej cechy, a zwłaszcza cech funkcjonalnych, gdzie wartości hodowlane na podstawie genotypu są dużo bardziej precyzyjne, niż te na podstawie wyników własnych. Mając świadomość, że wartość hodowlana młodej jałówki jest naprawdę wysoka dla cech, które hodowca wybrał jako cel hodowlany swojego stada, warto wykorzystać taką samicę jako dawczynię zarodków, a te przeniesione do biorczyń znacząco pozwolą powiększyć potencjał hodowlany gospodarstwa.

 

Zarodek bydlęcy - badanie jakości zarodka - barwienie różnicujące - liczba blastomerów w węźle zarodkowym (kolor niebieski) i trofoblascie (kolor różowy)
Zarodek bydlęcy - stadium moruli- 5 dzień po inseminacji

Więcej na temat embriotransferu w najnowszym wydaniu Przewodnika Hodowcy WCHiRZ - Tygodnika Poradnika Rolniczego

 

promocje

0001