Nasza strona zachęca do podawania informacji, które stanowią Pana(i) dane osobowe. Administratorem tych danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. (ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania). Jako administrator przetwarza dane w celach objaśnionych poniżej.

Ma Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli poniższe informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu z nami przed złożeniem wniosku lub skargi – gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę. Może Pan(i) skontaktować się z nami poprzez list (ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania) lub e-mail (odo@wchirz.pl).

Poniżej wyjaśniamy jakie dane zbieramy i jak może Pan(i) wyrazić swój sprzeciw.

Informacje, które możemy automatycznie zamieścić na twardym dysku komputera (ciasteczka)

Kiedy przegląda Pan(i) stronę, możemy zapisać pewne informacje na Pana(i) komputerze. Te informacje mają formę plików zwanych ciasteczkami lub innych podobnych plików. Pomagają nam one lepiej obsługiwać użytkowników. W przypadku większości przeglądarek internetowych można je usunąć z twardego dysku komputera, zablokować je, lub otrzymać ostrzeżenie zanim pliki zostaną zapisane na komputerze. Prosimy, by zapoznał(a) się Pan(i) z instrukcją przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach. Zmiana ustawień ciasteczek w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

— Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

— Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

— Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

— Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

— Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu ciasteczek

Administrator nie przetwarza danych osobowych przy użyciu ciasteczek, z wyjątkiem strony programu Hodowca Plus. Podczas zapisywania do tego programu, w bazie zapisywany jest adres IP i czas zapisu. Dane te przetwarzamy tak jak inne dane zbierane w ramach prowadzenia programu Hodowca Plus.

Dane osobowe, które jeszcze możemy otrzymać

Możemy otrzymać Pana(i) dane osobowe, jeśli skontaktuje się Pani z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana(i) zapytanie. Wówczas będziemy przetwarzać Pana(i) dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Może być Pan(i) odbiorcą danych, jeśli się po nie Pan(i) zgłosi. Pana(i) dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Hodowca Plus

Przy zapisie do programu lojalnościowego Hodowca Plus, zbieramy dane do identyfikowania Pana(i) jako stałego klienta spółki i tworzenia Pana(i) profilu klienta, które nie będzie jednak miało formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowania). W momencie zapisywania do programu rejestrujemy też adres IP i czas zapisu (patrz informacja powyżej).

Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest Pana(i) zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Zgodę można cofnąć w każdym momencie – jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Będzie Pan(i) jedynym odbiorcą swoich danych. Pana(i) dane będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, jednak najdalej do 5 lat od ostatniego korzystania z usług administratora.