Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Adagio 157 144 118 117 122 138 - 99 105 101 124 995 77,7 0,42 45,0 0,14
Danko Agar 149 133 125 115 131 122 2712 100 108 109 128 846 49,3 0,17 38,8 0,13
SK Batman 159 138 132 115 131 134 2677 102 113 112 135 726 67,8 0,45 38,5 0,17
DS. Czador 154 139 127 109 131 127 - 102 111 109 130 1207 46,9 -0,03 51,0 0,12
Danko Zoom 154 139 128 114 127 122 2541 103 107 113 130 896 54,3 0,20 47,2 0,20
Marengo 153 143 123 112 116 125 - 104 103 115 122 1168 72,4 0,28 46,0 0,08
DS. Chłód 162 147 130 114 128 124 2933 113 113 113 129 1246 68,3 0,19 54,3 0,15
Prada 150 135 142 105 111 121 - 116 109 120 142 643 64,0 0,45 36,1 0,18
DS. Calko 162 145 131 115 131 124 2923 116 117 119 125 1143 64,4 0,20 53,0 0,17
Danko Alians 159 141 128 121 126 132 2681 117 113 111 127 879 65,4 0,34 45,4 0,19
Danko Clint 151 139 129 110 118 118 - 117 113 118 123 727 51,7 0,26 48,6 0,29
ZOL CARRY 155 150 130 107 106 109 1879 120 122 117 123 1103 74,9 0,34 56,8 0,23

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item