Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Unicat 151 144 117 108 117 132 2494 112 118 116 109 1408 64,6 0,08 50,4 0,04
Danko Zoom 154 139 128 114 127 122 2541 103 107 113 130 896 54,3 0,20 47,2 0,20
Bravissimo 155 137 143 102 121 116 2028 129 125 120 137 1154 64,1 0,19 39,8 0,02
Prada 150 135 142 105 111 121 - 116 109 120 142 643 64,0 0,45 36,1 0,18
Danko Alians 159 141 128 121 126 132 2681 117 113 111 127 879 65,4 0,34 45,4 0,19
Gigantic 164 153 136 98 122 124 2652 111 117 119 133 1232 81,6 0,35 58,5 0,20
SK Batman 159 138 132 115 131 134 2677 102 113 112 135 726 67,8 0,45 38,5 0,17
Zol Basak 151 144 124 104 120 115 2334 110 113 115 120 1248 68,4 0,19 49,2 0,09
Cicerone 161 152 130 110 115 118 2473 114 107 115 129 1229 83,6 0,37 55,0 0,16
BJ BALANS 161 142 134 116 126 129 2803 122 114 108 135 1159 68,3 0,23 45,9 0,09
SIRIGU 159 142 133 109 132 124 2807 112 112 117 131 1288 63,8 0,12 48,5 0,07
ZOL CIACHO 155 147 128 108 117 115 2273 114 110 105 131 1176 67,0 0,21 55,5 0,19
Marengo 153 143 123 112 116 125 - 104 103 115 122 1168 72,4 0,28 46,0 0,08
BJ BLONDI 155 144 128 111 115 121 2155 120 118 109 126 888 68,5 0,37 48,7 0,22
ZOL CIRRUS 154 146 129 106 113 114 2247 114 113 108 130 1504 65,0 0,04 54,8 0,06
ZOL CARRY 155 150 130 107 106 109 1879 120 122 117 123 1103 74,9 0,34 56,8 0,23
Adagio 157 144 118 117 122 138 - 99 105 101 124 995 77,7 0,42 45,0 0,14
DS. Chłód 162 147 130 114 128 124 2933 113 113 113 129 1246 68,3 0,19 54,3 0,15
DS. Czador 154 139 127 109 131 127 - 102 111 109 130 1207 46,9 -0,03 51,0 0,12
Guiri 164 148 142 107 115 125 - 120 118 123 137 1442 72,6 0,15 53,9 0,07

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item