Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Danko Zoom 148 130 107 126 126 157 2438 96 98 110 105 400 45,9 0,36 35,1 0,27
Danko Agar 152 137 125 113 132 120 2828 102 107 110 127 993 52,3 0,13 43,4 0,12
Danko Alians 160 142 129 119 125 129 2617 117 113 111 128 852 66,1 0,36 45,5 0,20
Gigantic 165 153 134 102 120 124 2609 110 116 116 133 1278 80.1 0.31 57.5 0.17
Balt 159 145 129 108 126 128 2928 121 106 105 132 1357 59,1 0,04 53,8 0,10
Zol Bebeto 154 134 126 117 135 125 2678 104 108 104 131 436 58,1 0,49 36,5 0,27
Corleone 163 147 131 105 140 124 3086 123 121 111 128 1185 73,8 0,28 50,7 0,13
Belcanto 152 145 114 107 115 119 2373 111 110 103 113 759 75,5 0,52 45,7 0,24
Danko Bard 150 133 120 119 124 131 2523 91 106 110 122 806 57,4 0,28 35,1 0,10
BJ BALANS 160 143 133 110 124 130 2749 122 114 108 135 1169 68,1 0,23 45,2 0,07
Zol Bazyl 150 137 124 109 130 117 2526 97 108 108 128 854 55,5 0,24 41,3 0,15
Danko Bagin 150 140 118 116 121 123 2527 110 116 112 113 1245 53,7 0,03 48,3 0,08
Adagio 158 146 118 116 123 138 - 100 103 99 125 996 79,6 0,44 44,5 0,13
Dolars 164 140 135 111 140 140 3240 109 103 114 139 453 69,6 0,62 40,7 0,31
Zontak 136 129 115 104 120 115 - 103 99 110 115 717 44,3 0,18 34,0 0,12
Skyliner 150 139 120 103 123 133 - 99 101 128 112 1712 52,9 -0,18 47,1 -0,10
Frango 156 142 124 114 123 131 2794 102 105 102 130 908 69,9 0,38 43,2 0,15

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item