Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Cambre 166 151 134 111 121 131 - 105 114 116 134 1780 67,4 -0,05 60,6 0,02
Danko Zoom 141 133 101 128 120 122 2331 98 94 101 102 942 44,9 0,07 41,7 0,12
Danko Agar 151 134 125 115 132 122 2777 102 109 109 127 908 50,8 0,16 40,6 0,12
Danko Alians 160 141 129 121 126 131 2635 117 114 111 128 843 65,2 0,36 44,5 0,19
Zol Bebeto 157 136 127 121 136 129 2829 105 110 105 132 474 60,5 0,50 39,0 0,28
SK Batman 157 137 130 114 131 134 2611 101 113 111 132 708 65,7 0,43 37,4 0,17
Zol Busz 157 145 126 114 116 126 - 105 104 118 124 1199 74,0 0,28 46,8 0,08
Danko Clint 151 139 129 112 116 114 - 117 112 118 125 675 51,6 0,28 48,4 0,31
DS. Calko 162 146 131 113 130 125 2909 113 118 121 124 1140 66,0 0,22 53,4 0,18
Marengo 157 145 126 114 116 126 - 105 104 118 124 1199 74,0 0,28 46,8 0,08
ZOL CARRY 155 151 129 105 106 109 1913 119 121 115 123 1139 74,7 0,32 57,8 0,23
DS. Chłód 162 147 129 113 128 124 2852 112 113 113 128 1217 68,4 0,21 53,9 0,15
DS. Czador 155 139 126 112 131 128 2850 101 111 108 129 1166 46,1 -0,02 50,3 0,13
Danko Craig 153 140 127 108 127 120 2486 117 107 112 126 693 56,6 0,33 47,4 0,29
Danko Canon 156 146 122 114 118 124 2441 109 107 111 121 1225 62,8 0,14 55,8 0,17
Danko Center 156 138 125 113 138 126 - 111 107 102 130 885 51,3 0,18 47,3 0,21
DS. Czard 159 139 135 116 125 126 2637 127 120 121 127 1162 50,4 0,03 48,9 0,12
Zontak 138 128 115 111 119 117 - 103 100 109 114 700 44,3 0,19 33,7 0,12
Skyliner 149 139 120 102 123 132 - 98 102 127 112 1720 53,3 -0,18 47,6 -0,10

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item