Nogi

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Unicat 144 130 117 117 117 136 1819 107 116 117 109 775 48,8 0,20 35,6 0,12
Walker 144 133 127 101 118 121 2193 104 111 119 123 1177 54,1 0,07 39,1 0,00
Zonda 144 133 123 105 126 116 2185 111 113 118 116 908 54,0 0,20 39,6 0,11
Bravissimo 155 138 143 102 121 117 2095 130 121 121 138 1176 69,1 0,24 40,0 0,01
Zentos 150 142 126 106 117 115 2049 116 111 112 124 1066 65,2 0,25 49,2 0,16
Bestia 157 141 132 109 126 127 2620 114 112 108 135 1095 61,7 0,19 49,2 0,15
Mozart PP 155 137 128 111 130 135 - 108 103 114 128 455 65,2 0,57 40,2 0,31
Danko Bard 153 136 122 118 125 135 2736 92 107 112 124 911 63,6 0,31 38,4 0,10
Danko Brok 150 136 116 117 131 131 2834 102 106 104 118 981 52,7 0,15 45,0 0,15

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item