Wymię

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Raptor 136 122 129 107 122 119 1926 pln 112 112 112 130 244 41,9 0,41 27,2 0,25
Danko Wild 140 120 126 121 127 131 2275 pln 97 99 112 132 499 40,1 0,24 24,6 0,10
Danko Wilk 136 126 127 106 121 117 1956 pln 105 112 113 128 1119 42,6 -0,03 32,9 -0,04
Ski 147 132 138 105 125 127 2283 pln 112 121 116 139 983 56,8 0,19 37,8 0,07
Danko Zoom 151 141 130 109 130 123 2764 pln 109 109 111 133 1058 61,8 0,21 51,2 0,2
Premium 1147 137 132 102 127 121 2411 pln 130 122 113 128 1407 51,8 -0,06 47,6 0,02
Zol Zok 136 128 127 102 116 117 1715 pln 111 113 105 131 735 41,0 0,13 37,0 0,16
Theodor 148 136 131 107 127 128 2859 pln 101 103 111 138 1260 53,6 0,02 45,0 0,05
Paolo 145 136 128 109 114 126 2040 pln 116 112 100 135 911 70,0 0,39 39,3 0,12
Danko Zepp 137 131 119 110 121 116 2204 pln 102 111 110 119 1182 36,2 -0,14 43,9 0,06
Butron 146 142 121 103 122 128 - 119 112 112 116 1243 69,2 0,21 49,6 0,11
Rairiz 146 138 132 101 119 124 - 104 106 116 135 1060 60,3 0,20 45,9 0,13

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 30.09.2021 DRUK 1