Jakość

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
BJ CEZARION 153 140 131 110 123 127 2681 112 110 103 138 1187 59,7 0,13 46,9 0,09
Danko Zibi 145 132 129 108 124 123 2117 104 108 99 138 545 60,0 0,45 32,1 0,17
Danko Zuch 145 134 121 110 132 119 2480 111 112 109 120 895 58,5 0,25 37,1 0,09
Azarro-S 148 129 130 110 126 129 2224 117 111 114 128 890 35,8 -0,01 40,5 0,13
Danko After 148 134 130 105 124 119 2091 118 109 115 127 800 50,9 0,22 41,7 0,18
Danko Agar 148 133 125 116 131 126 2715 102 107 110 127 751 53,2 0,26 37,4 0,15
Danko Alians 157 140 129 121 125 133 2647 116 113 110 128 891 63,6 0,32 45,0 0,18
Zol Bebeto 157 138 130 120 137 132 2971 106 109 105 135 544 64,8 0,51 40,6 0,27
Belcanto 150 146 116 112 117 124 2450 113 109 104 115 849 78,6 0,51 47,9 0,23
Terra Boy 148 144 113 116 118 122 2428 96 105 104 116 839 74,4 0,47 46,7 0,22
Zol Balin 156 146 120 116 131 126 2980 96 104 102 126 859 72,1 0,43 51,8 0,27
Danko Brel 150 135 121 116 139 132 3086 102 100 111 122 656 61,1 0,41 36,9 0,18
Zol Bazyl 153 140 127 111 132 123 2811 98 109 108 131 945 62,2 0,27 44,4 0,17
Marengo 152 143 124 113 114 129 - 104 104 117 122 1188 73,6 0,28 45,6 0,07
BJ BLONDI 152 143 128 110 114 121 2115 119 117 109 127 888 68,4 0,37 48,4 0,22

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item