Usługi

Usługi

Profesjonalnie przygotowani INSEMINATORZY, pracownicy WCHiRZ świadczą usługi inseminacji samic w dwóch gatunkach zwierząt: bydło i trzoda chlewna.

Poza zawodowym przygotowaniem i umiejętnościami INSEMINATORA, bardzo ważna dla skuteczności zbiegu unasienniania jest jego ścisła współpraca z hodowcą.

Hodowca ma możliwość swobodnego wyboru inseminatora spośród wszystkich, pracujących w okolicy. Również o wyborze rozpłodnika, którego nasienie zostanie użyte, decyduje właściciel samicy.

Przewagi inseminacji nad kryciem naturalnym:

  • Eliminacja żywych samców o nieznanej wartości hodowlanej i nierozpoznanym statusie zdrowotnym,
  • Możliwość używania nasienia buhajów i knurów ściśle sprawdzanych przez nadzór weterynaryjny w centrum pozyskiwania nasienia. Rozpłodniki wolne od chorób,
  • Eliminacja przenoszenia chorób przez kontakt między zwierzętami,
  • Zapobieganie urazom samic w kontakcie fizycznym z ciężkimi i agresywnymi samcami,
  • Zmniejszenie zagrożenia dla obsługi ze strony samców,
  • Nieograniczony dostęp do nasienia wybitnych reproduktorów o najwyższym potencjale genetycznym,
  • Możliwość doboru optymalnego reproduktora do każdej samicy w stadzie,
  • Ograniczenie ryzyka kojarzenia w pokrewieństwie,
  • Redukcja kosztów związanych z utrzymywaniem samca.

Ze względu na wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w związku ze świadczonymi usługami Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów i jest ich administratorem. Informujemy, że przetwarzane są podane przez Państwa w związku z zawieraną umową dane i tylko w celu sprzedaży i świadczenia usług oraz marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług. Informujemy, że istnieje możliwość wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia poprzez kontakt na adres ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania.

promocje

Promocja