Udziałowcy! Oświadczenia udziałowców płatnych.

Aktualności

Udziałowcy! Oświadczenia udziałowców płatnych.


Szanowni Państwo

Wspólnicy WCHiRZ Sp. z o. o.

 

UWAGA! Dotyczy jedynie udziałów płatnych zakupionych w roku 2012!

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Spółka z o. o. przypomina o obowiązku dorocznego składania oświadczeń o posiadanych udziałach, o których mowa w § 5 umowy zbycia udziałów. Obecnie obowiązek ten dotyczy wspólników, którzy zawarli umowę nabycia udziałów w roku 2012.  Wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania z naszej strony www) winny zostać przesłane do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (00-507)  Warszawa.

do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Pragniemy przypomnieć, że niewykonanie przez Kupującego zobowiązań zawartych w § 5 zagrożone jest poważnymi konsekwencjami finansowymi. Oświadczenie o posiadanych udziałach winno uwzględniać rzeczywisty stan posiadania na dzień 31 grudnia 2022r roku.

Dla umów zawartych w roku 2011 obowiązek wygasł z dniem 31.12.2021r.

Z poważaniem

Anna Klik

Dyrektor ds. operacyjnych

POBIERZ OŚWIADCZENIE