Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu oraz wzrost potencjału genetycznego stad bydła mlecznego -wyjazd do Niemiec i Danii

Aktualności

Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu oraz wzrost potencjału genetycznego stad bydła mlecznego -wyjazd do Niemiec i Danii

 

W dniach 8-11 września 2019 roku planowany jest wyjazd do Niemiec i Danii do stacji unasieniania oraz gospodarstw hodowlanych:

w ramach operacji pod nazwą „Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu oraz wzrost potencjału genetycznego stad bydła mlecznego”.

Wyjazd studyjny adresowany jest do hodowców bydła mlecznego (będących pod oceną użytkowości mlecznej), pracowników i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką rozrodu bydła.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Niemiec i Danii, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej na adres: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o., 63-004 Tulce, ul. Poznańska 13 w terminie do 19.08.2019 r. do g.12.00 (liczy się data wpływu).

Liczba miejsc na wyjazd studyjny jest ograniczona. W związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie losowanie. Osoby, które zakwalifikują się, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszenia i plan wycieczki do pobrania.

karta_zgłoszenia_WCHiRZ.pdf

plan_wyjazdu_studyjnego.pdf