Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa - zaproszenie na wyjazdy studyjne

Aktualności

Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa - zaproszenie na wyjazdy studyjne

 

 

W dniach 2-3 oraz 4-5 września 2019 roku planowany jest wyjazd do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu oraz gospodarstw hodowlanych:

w ramach operacji pod nazwą „Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa”.

Wyjazdy studyjne adresowane są do hodowców głównie dla hodowców, którzy w rozrodzie bydła mlecznego wykorzystują drogę naturalnego krycia, zamiast sztucznego unasieniania lub wykorzystują inseminację w niewielkim stopniu z terenu województwa podlaskiego.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi. Dojazd do punktu zbiórki uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej na adres: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o., 63-004 Tulce, ul. Poznańska 13 w terminie do 19.08.2019 r. do g.12.00 (liczy się data wpływu).

Liczba miejsc na wyjazd studyjny jest ograniczona. W związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie losowanie. Osoby, które zakwalifikują się, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa lub zostaną poinformowane telefonicznie.

Karta zgłoszenia oraz plan wyjazdu do pobrania.

 

 karta_zgłoszenia_.pdf

plan_wyjazdu.pdf

 

 

 

promocje

Promocja