Z gospodarstwa: Schorzenia racic

Aktualności

Z gospodarstwa: Schorzenia racic

Schorzenia racic stanowią jedną z głównych przyczyn brakowania krów, zaraz po zaburzeniach płodności i zapaleniach wymion. Szacuje się, że 75% krów populacji europejskiej boryka się dolegliwościami racic. Straty związane z wystąpieniem jednego klinicznego przypadku choroby racic wynoszą w Europie ponad 100 euro, natomiast w schorzeniach powikłanych notuje się nawet trzykrotnie wyższe straty.

Wynikają one z wysokich kosztów leczenia i spadku wydajności mlecznej. Dla krowy wszystkie objawy kulawizny są źródłem bólu i dyskomfortu. Dlatego w hodowli bydła mlecznego coraz ważniejsze staje się ograniczenie częstości występowania tych problemów nie tylko z uwagi na aspekty ekonomiczne, ale również ze względu na poprawę dobrostanu zwierząt.

Sygnały.

Występowanie schorzeń racic jest zależne od oddziałujących na siebie warunków środowiska i czynników hodowlanych. Pierwszym elementem profilaktyki jest przede wszystkim obserwacja stada. Jeżeli krowa ogranicza ruch do minimum, niechętnie wstaje, nie ma ochoty jeść, zmniejszyła wydajność, kuleje to powinna zostać natychmiast sprawdzona. Wczesne zauważenie pierwszych oznak problemów z racicami pozwala efektywniej podejmować działania interwencyjne, zarówno wobec konkretnej krowy jak i całego stada.

Jak środowisko wpływa na problemy z racicami?

Obora dostosowana do potrzeb krów. System utrzymywania bydła w odpowiednio zaprojektowanych i wykonanych pomieszczeniach inwentarskich ma wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów z racicami. Stanowiska i legowiska odpowiedniej długości pozwalają krowom stać i leżeć wygodnie. W oborach, w których te miejsca są zbyt krótkie obserwujemy zwierzęta stojące tylnymi nogami na części komunikacyjnej. Powoduje to nadmierne obciążenie tych kończyn, zaburzenie mikrokrążenia a racice tylnych nóg mają stały kontakt z kałem i moczem na gankach gnojowych. Uważa się, że aż 80% schorzeń dotyka kończyn tylnych, szczególnie palców zewnętrznych. Od rodzaju i jakości wykonania podłoża na traktach komunikacyjnych zależy sposób ścierania rogu racicowego i liczba obserwowanych kontuzji. Także przy ograniczonym miejscu i zbyt dużej obsadzie, ryzyko mechanicznego uszkodzenia racic wzrasta.

Regularne ścielenie i dbanie o czystość legowisk, pozwoli krowom zachować komfort i dobrostan, ograniczy rozprzestrzenianie drobnoustrojów w stadzie. Regularne usuwanie zalegającego kału i moczu zmniejsza ryzyko infekcji i zapobiega mechanicznym uszkodzeniom racic spowodowanym poślizgnięciami. Zbyt śliska nawierzchnia, zniechęca zwierzęta do przemieszczania się, co przekłada się na stres oraz ograniczenie spożycia paszy. Słabsze okazywanie objawów rui na śliskim podłożu zmniejsza płodność.

 

Czytaj więcej : Przewodnik Hodowcy nr.22 (wchirz.pl)

promocje

Promocja