Czy to wina inseminatora ??

Aktualności

Czy to wina inseminatora ??

Współczesna krowa produkuje więcej mleka niż kilkadziesiąt lat temu, przez co wykazuje dużo większą wrażliwość na najmniejsze nawet niedoskonałości utrzymania i tym samym, jest bardziej narażona na wszelkie zaburzenia, które z reguły negatywnie odbijają się na rozrodzie krów. Niezmienny pozostaje fakt, że każda laktacja, a tym samym produkcja mleka, musi być poprzedzona ciążą samicy, a ta z kolei  musi być zainicjowana zapłodnieniem.

 

Sukces zależy od wielu czynników

 Czynników, mających wpływ na sukces w rozrodzie krów mlecznych jest wiele. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

Działalność hodowcy:

- pielęgnacja i warunki zoohigieniczne

- żywienie (wyjątkowo istotne w okresie okołoporodowym) 

Inseminacja:

 - jakość nasienia

- badanie rektalne krowy

- dokładna informacja przekazana przez hodowcę – data wycielenia, wiek samicy, trudności porodowe, czas wystąpienia rui, itd.

- higiena zabiegu

- czas wykonania zabiegu

- postępowanie z nasieniem

- czynniki genetyczne

 

Choroby zakaźne

Środowisko

Dążąc do dobrych wyników rozrodu należy pamiętać, że każdy z wymienionych wyżej elementów jest istotny. Problemy z płodnością krów są zazwyczaj złożone i tylko kompleksowe działania obejmujące jednocześnie wszystkie te zagadnienia, przyniosą oczekiwane efekty. Należy przede wszystkim uwzględnić indywidualne potrzeby stada i na tej podstawie zapewnić odpowiednie warunki żywieniowe, środowiskowe i organizacyjne.

Analiza wskaźników rozrodu pozwala hodowcy w sposób obiektywny i rzetelny monitorować stado.

 

Więcej czytaj w Przewodniku Hodowcy -->  zobacz

 

promocje

Promocja