BUHAJE WCHIRZ WYGRYWAJĄ W RANKINGACH

Aktualności

BUHAJE WCHIRZ WYGRYWAJĄ W RANKINGACH

Analiza top 100 buhajów według właściciela i kraju pochodzenia

Najwięcej buhajów na liście top 100 ma WCHiRZ w Poznaniu – 53 szt. (w poprzedniej ocenie 43) ze średnim indeksem PF = 140 i 2216 zł IE.
SHiUZ w Bydgoszczy ma 26 buhajów (poprzednio 30) ze średnim indeksem PF = 137 i 1867 zł IE.
MCHiRZ w Łowiczu ma 17 buhajów (poprzednio 20) ze średnim indeksem PF = 140 i 2067 zł IE.
MCB w Krasnem ma 1 buhaja (poprzednio 3) z PF = 139 i 2462 zł IE.
3 buhaje ze średnim indeksem PF = 135 i IE = 2013 zł należą do innych właścicieli niż spółki inseminacyjne (tabela 3).

 

ANALIZA TOP 10 BUHAJÓW Z NAJWYŻSZĄ OCENĄ WARTOŚCI HODOWLANEJ

Numer jeden top 10 to urodzony w Polsce buhaj Danko Zoom z indeksem selekcyjnym PF = 149 jednostek, o którym pisaliśmy w poprzednich numerach HiChB. W poprzedniej ocenie buhaj ten, z indeksem PF = 151 jednostek, był na drugim miejscu listy. Rozpłodnik potwierdza swoją wysoką wartość hodowlaną w każdej kolejnej ocenie.

DANKO ZOOM 2.psd.psd
THEODOR.JPG

Na liście top 10 mamy jeszcze dwa inne polskie buhaje, które wyceniły się po raz pierwszy: Danko Adel, na 4. pozycji (PF = 147) i buhaj Zol Abat, na 10. pozycji (PF = 144). Roczny buhaj Danko Adel pochodzi z Hodowli Roślin DANKO sp. z o.o., urodził się z embriotransferu (o. Firebird US3142352969, m. Danko Wioch PL005371677479). Roczny buhaj Zol Abat pochodzi z Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” sp. z o.o. i także urodził się w wyniku embriotransferu (o. Firebird US3142352969, m. Era PL005396369106).

Wynik ten pokazuje, że warto inwestować w polskie stada hodowlane, genotypując jak najwięcej reproduktorów i przeszczepiając jak najwięcej zarodków od najlepszych młodych samic.

Przeanalizujmy, jak plasują się w ocenie 2020/3 buhaje z listy top 10 oceny 2020/2. Buhaj Rioaveso był na 1. miejscu w rankingu, a aktualnie jest na 3. Ski z 3. pozycji przesunął się na 6., a Zentos – z 4. na 7. Buhaj Premium z 5. miejsca przesunął się na 9. Natomiast Garret z 6. lokaty uplasował się na 12. miejscu (PF = 144, IE = 2616 zł). Palmer w poprzednim sezonie zajmował 7. pozycję, a aktualnie jest na 15. (PF = 143, IE = 1961 zł). Hitchcook z 8. lokaty spadł na 25. (PF = 141, IE = 2007 zł). Buhaj Lucky ET z 9. pozycji w poprzednim sezonie spadł na 18. miejsce listy rankingowej (PF = 142, IE = 2064 zł). Castromil z 10. lokaty przesunął się na 20. (PF = 142, IE = 2248 zł).

 

ŹRÓDŁO: https://tiny.pl/rk3v9