Wykrywanie rui (SCR)

System wykrywania rui

WCHiRZ oferuję nowoczesne systemy do monitorowania rui krów i procesu przeżuwania

Zautomatyzowana identyfikacja krów w rui zwiększa wskaźnik zapłodnień w stadzie bez konieczności wzrokowej obserwacji zwierząt. Rezultatem zastosowania systemu jest istotne ograniczenie terapii hormonalnych do regulacji rozrodu a w konsekwencji redukcja czasu pracy oraz kosztów związanych z zaangażowaniem wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie poprawić jakość genetyczną stada oraz zwiększyć jego liczebność, osiągając wysoką wydajność mleczną w okresie produktywności zwierząt.

System SCR Heatime H to niezawodne rozwiązanie do automatycznego monitorowania reprodukcji zwierząt. Jego funkcjonowanie jest niezależne od innych instrumentów i urządzeń stosowanych w hodowli.

Wykorzystując unikatowy sensor do pomiaru aktywności i intensywności ruchowej, system SCR Heatime H w sposób automatyczny ’’wychwytuje’’ wzorcowe zachowania odpowiadające okresowi rui z wyjątkowo wysoką dokładnością (do 95%), dostarczając informacji o najbardziej odpowiednim momencie na inseminację.

SCR Heatime HR System to innowacyjne, unikalne, samodzielnie funkcjonujące rozwiązanie, które służy jako kompletne narzędzie do monitorowania reprodukcji i stanu zdrowia bydła w czasie rzeczywistym, zapewniające dogłębne informacje o odżywianiu i dobrostanie krów. System pozwala na skuteczne wykrywanie właściwej rui i redukcję ilości ruj urojonych. SCR Heatime HR to unikalny system do pomiaru aktywności ruchowej oraz “podsłuchu” procesu przeżuwania. System ten z niezwykłą dokładnością identyfikuje wzorce towarzyszące rui (włącznie z najtrudniejszymi cichymi rujami) umożliwiając tym samym ustalenie optymalnego terminu sztucznej inseminacji. Przeżuwanie to sprawdzony, bezpośredni wskaźnik dobrego samopoczucia i zdrowia krów. Producenci nabiału, weterynarze i dietetycy od dawna traktują przeżuwanie odłykanej miazgi jako podstawową oznakę zdrowia krów mlecznych. Przeżuwanie należy regularnie obserwować w celu wczesnej identyfikacji ewentualnych chorób. Monitorowanie w efekcie skraca okres chorobowy i redukuje intensywność i zakres leczenia. Zapraszamy zainteresowanych hodowców bydła do kontaktu z naszymi specjalistami.

Pobierz broszurę - System SCR Heatime H
Pobierz broszurę - System SCR Heatime HR

KONTAKT:

tel. 61 8727 330

sekretariat@tulce.wchirz.pl


Ze względu na wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w związku ze świadczonymi usługami Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów i jest ich administratorem. Informujemy, że przetwarzane są podane przez Państwa w związku z zawieraną umową dane i tylko w celu sprzedaży i świadczenia usług oraz marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług. Informujemy, że istnieje możliwość wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia poprzez kontakt na adres ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania.

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

koncepcja i wykonanie: Truszkowski Consulting Group