Usługi profesjonalnej inseminacji

Profesjonalnie przygotowani INSEMINATORZY, pracownicy WCHiRZ świadczą usługi inseminacji samic w dwóch gatunkach zwierząt: bydło i trzoda chlewna.

Poza zawodowym przygotowaniem i umiejętnościami INSEMINATORA, bardzo ważna dla skuteczności zbiegu unasienniania jest jego ścisła współpraca z hodowcą.

Hodowca ma możliwość swobodnego wyboru inseminatora spośród wszystkich, pracujących w okolicy. Również o wyborze rozpłodnika, którego nasienie zostanie użyte, decyduje właściciel samicy.

Przewagi inseminacji nad kryciem naturalnym:


Ze względu na wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w związku ze świadczonymi usługami Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów i jest ich administratorem. Informujemy, że przetwarzane są podane przez Państwa w związku z zawieraną umową dane i tylko w celu sprzedaży i świadczenia usług oraz marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług. Informujemy, że istnieje możliwość wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia poprzez kontakt na adres ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania.

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

koncepcja i wykonanie: Truszkowski Consulting Group