Rasy knurów

OFERTA KNURÓW


Kościelec wielka biała polska 4435 - Barnstar z Kiełpina 7/8 823 61,30 139 4435 12,31 1144 8,1/8,2 58,50 Wolny - -
Kościelec wielka biała polska 4431 - Held z Krzekotowic 7/8 843 62,40 145 4431 10,97 1153 7,4/5,8 59,00 Wolny - -
Kościelec wielka biała polska 4448 - Muran z Rogowa 7/7 818 64,10 147 4448 11,47 1178 5,9/6,0 57,10 Wolny - -
Kościelec wielka biała polska 4453 - Wardi z Dobrzejewic 7/7 898 64,00 159 4453 10,35 1152 8,1/10,0 73,80 Wolny - -
Kościelec wielka biała polska 4454 - Cirus z Dobrzejewic 7/7 874 64,50 156 4454 10,18 1111 6,6/10,3 74,00 Wolny - -
Kościelec wielka biała polska 4496 - Atlas z Krzyżanek 7/7 855 62,3 147 4496 10,94 1142 7,7/6,1 61,1 Wolny - -
Kościelec wielka biała polska 4434 - Barnstar z Kiełpina 8/8 835 61,7 142 4434 12,41 1160 7,2/7,3 57,3 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4510 - Bilbao z Koskowic 7/8 857 61,7 145 4510 10,52 1140 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4504 - Kopan z Szadku 8/9 906 62,5 156 4504 11,14 1187 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4429 - Lask z Krawczyk 8/8 814 60,10 134 4429 - 1141 9,6/8,9 57,30 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4428 - Lask z Krawczyk 7/7 802 60,50 133 4428 - 1125 9,7/8,2 57,60 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4436 - Par z Szadku 8/8 849 61,80 144 4436 10,26 1103 6,4/6,5 59,90 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4451 - Fenris z Szadku 8/8 834 62,70 145 4451 0,00 1102 6,3/6,3 61,30 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4460 - Nahe z Nowego Sącza 7/8 968 60,60 159 4460 - 1278 8,7/8,0 60,80 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4461 - Nahe z Nowego Sącza 7/7 948 60,00 154 4461 - 1251 8,9/8,2 59,40 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4463 - Kminek z Krzyżanek 7/7 847 61,50 143 4463 10,09 1135 6,9/6,1 57,3 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4464 - Nahe z Krzekotowic 8/7 856 61,80 145 4464 10,53 1112 7,3/5,5 59,7 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4475 - Gonzor z Rogowa 7/8 816 63,30 144 4475 - 1207 - 0,00 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4474 - Gonzor z Rogowa 8/7 820 64,30 148 4474 - 1215 - 0,00 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4486 - Zentrum z Rogowa 7/7 821 61,50 139 4486 - 1174 - 0,00 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4483 - Jukon z Szadku 7/7 859 62,50 148 4483 10,68 1093 7,6/5,7 63,70 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4481 - Jogi z Dobrzejewic 8/7 963 60,90 159 4481 11,58 1246 7,5/7,6 60,20 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4503 - Armos z Galomina 8/8 817 62,5 142 4503 - 1053 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4502 - Raben z Galomina 8/8 886 63,2 154 4502 - 1132 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4499 - Genus z Dobrzejewic 8/8 842 61,1 141 4499 - 1076 9,6/8,6 65,8 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4498 - Din z Dobrzejewic 7/8 870 61,2 146 4498 10,94 1130 9,9/11,8 69,9 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4495 - Kubek z Krzyżanek 7/7 843 62,9 147 4495 10,56 1108 7,2/5,4 62,3, Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4494 - Kubek z Krzyżanek 7/7 858 62,2 147 4494 10,34 1124 7,2/5,4 60,2 Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4505 - Pers z Szadku 7/7 861 60,5 142 4505 11,03 1090 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4507 - Bobrek z Kiełpina 8/8 801 61,0 135 4507 10,51 1126 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4511 - Logik z Koskowic 7/8 829 62,8 144 4511 10,52 1152 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4512 - Nestor z Dobrzejewic 8/8 877 66,6 164 4512 12,77 1153 - - Wolny - -
Kościelec polska biała zwisłoucha 4513 - Helios z Dobrzejewic 7/7 987 61,3 164 4513 10,99 1250 - - Wolny - -
Kościelec duroc 4438 - Klauson z Krzyżanek 7/7 870 62,00 140 4438 0,00 1130 7,2/6,3 61,30 Wolny - -
Kościelec duroc 4465 - Zoli z Danii - - 0,00 - 4465 0,00 - - 0,00 Wolny import -
Kościelec duroc 4482 - Dark z Dobrzejewic 7/7 872 61,70 138 4482 9,79 1128 9,0/8,2 64,40 Wolny - -
Kościelec duroc 4497 - Jon z Krzyżanek 7/6 847 62,7 140 4497 11,16 1163 7,3/6,6 60,5 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4514 - D X P 7/7 944 62,9 154 4514 - - 6,1/11,4 69,9 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4433 - D x P 6/7 883 63,70 150 4433 0,00 1212 6,3/4,8 59,50 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4447 - D x P 6/7 783 66,10 147 4447 0,00 1049 6,4/9,2 74,40 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4473 - D x P 8/7 851 63,60 145 4473 0,00 1160 - 0,00 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4470 - D x P 7/7 842 64,10 146 4470 0,00 1125 - 0,00 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4488 - D x P 7/7 845 61,40 133 4488 0,00 1107 - 0,00 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4487 - D x P 7/7 858 62,20 139 4487 0,00 1124 - 0,00 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4515 - D X P 7/7 799 64,2 154 4515 - - 9,5/6,9 71,4 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4516 - D X P 7/7 966 64,8 166 4516 - - 6,0/6,0 68,4 Wolny - -
Kościelec duroc x pietrain 4517 - D X P 7/6 854 63,7 145 4517 - - 8,8/9,8 72,2 Wolny - -
Kościelec pietrain x duroc 4430 - P x D 7/7 812 61,30 128 4430 0,00 1142 8,7/7,2 57,10 Wolny - -
Kościelec pietrain x duroc 4446 - P x D 6/6 815 64,80 146 4446 0,00 1055 7,7/12,5 78,60 Wolny - -
Kościelec PIC 410 4480 - PIC 410 - 823 0,00 124 4480 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec PIC 410 4479 - PIC 410 - 829 0,00 118 4479 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec PIC 410 4426 - PIC 410 6/6 703 64,23 152 4426 - - 7,5 - Wolny - -
Kościelec P76 4444 - P76 - - 64,90 123 4444 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec P76 4459 - P76 - - 66,30 139 4459 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec P76 4458 - P76 - - 63,80 117 4458 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec P76 4476 - P76 - - 65,60 120 4476 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec P76 4492 - P76 - - 65,3 110 4492 - - - - Wolny - -
Kościelec Neckar 4415 - Neckar - - 66,40 115 4415 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec Neckar 4477 - Neckar - - 64,90 115 4477 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec Neckar 4501- Neckar - - 65,4 125 4501 - - - - Wolny - -
Kościelec Neckar 4500 - Neckar - - 65,2 125 4500 - - - - Wolny - -
Kościelec Neckar 4491 - Neckar - - 64,3 117 4491 - - - - Wolny - -
Kościelec biała zwisłoucha import z Niemiec 4466 - Rabuck z Niemiec 8/8 - 0,00 - 4466 - - - 0,00 Wolny import -
Kościelec Talent 4456 - Talent - 815 0,00 - 4456 0,00 - - 0,00 Wolny - -
Kościelec Talent 4490 - Talent - 757 - - 4490 - - - - Wolny - -
Kościelec Talent 4489 - Talent - 797 - - 4489 - - - - Wolny - -
Kościelec Tempo 4509 - Tempo - 780 - - 4509 - - - - Wolny - -

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 23.11 2018 OK 1