Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Nikkelback
indeks
GPf
131

mleko tluszcz bialko

 

Wysoko wydajne krowy:

 • zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
 • dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
 • zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • cechowała wysoka wydajność mleczna,
 • produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
 • generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
Wydajność
GH Talar
indeks
GPf
131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
  schorzeń,
 • wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
  w mleku,
 • sprzyja większej produkcji mleka,
 • poprawia rentowność gospodarstwa
  zmniejszając brakowanie.

Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:

 • miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
  były odporne na mastitis,
 • produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
  komórek somatycznych,
 • dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
Wymię
POWERBOSS
indeks
GPf
134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:

 • są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
 • zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
 • dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
 • przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
 • dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
 • umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
Jakość
SIRTAKI ST
indeks
GPf
133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:

 • nie mają problemów z pobieraniem paszy,
 • wyraźnie sygnalizują ruję,
 • są tańsze w utrzymaniu,
 • nie są przedwcześnie brakowane.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • miały zdrowe nogi i racice,
 • długo przebywały w stadzie,
 • dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
 • produkowały dużo mleka.
Nogi
Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Zeto 2623 - - - - - - - - - - - - - -
Charm 2567 - - - - - - - - - - - - - -
Luigi 2357 - - - - - - - - - - - - - -
Imperator 128 117 113 103 109 146 110 111 110 110 1012 17,8 -0,28 29,4 -0,04
Mogty 139 131 114 100 114 144 - 108 114 111 1616 43,7 -0,25 42,7 -0,11
Powerboss 139 122 111 117 117 159 99 106 105 112 633 38,1 0,15 30,8 0,13
Supergen 129 115 108 96 126 158 110 109 93 112 684 26,5 -0,02 24,1 0,02
Danko Wanat 143 136 114 114 114 127 104 110 110 113 1812 53,6 -0,22 47,5 -0,12
Megabit 143 138 119 105 122 113 116 108 116 114 1169 49,7 0,02 51,7 0,16
Charm 152 141 116 114 121 143 106 116 105 116 1464 65,1 0,06 49,9 0,03
Inferno 139 125 119 107 121 139 103 114 113 117 583 55,0 0,39 28,7 0,12
Danko Wales 145 138 117 111 116 126 107 107 110 117 1494 50,1 -0,12 50,7 0,03
Danko Topaz 140 127 121 102 124 134 106 117 116 118 1037 56,7 0,17 32,6 -0,01
Albero 144 138 117 106 107 133 109 109 107 118 1178 61,5 0,16 46,6 0,10
Danko Wadis 144 142 121 100 106 118 111 115 113 118 1748 62,3 -0,10 52,7 -0,04
GH Torlen 139 125 117 109 128 136 107 113 104 119 1065 39,3 -0,05 34,4 0,00
GH Ulster 144 135 119 108 116 128 108 109 109 120 1301 45,0 -0,09 48,9 0,08
Danko Wanila 148 144 123 98 113 123 105 108 120 120 1902 63 -0,16 55,5 -0,07
Watson 151 140 119 114 116 140 105 115 108 120 1468 50,4 -0,11 54,3 0,08
Oneil 151 133 121 118 122 150 107 110 114 120 849 61,5 0,32 39,2 0,14
Mitch 151 145 123 93 118 140 118 111 113 121 1288 78,5 0,30 52,8 0,13
Imation 153 139 119 125 108 151 112 109 104 121 1883 58,4 -0,20 50,4 -0,11
Pearl 147 135 120 104 120 145 118 117 103 121 1168 62,8 0,18 42,0 0,05
SK Blender 127 118 116 103 116 118 102 97 105 122 203 31,7 0,31 26,6 0,26
Reckless 142 129 121 109 109 141 105 113 109 122 1077 59,6 0,18 33,4 -0,02
Zeto 149 143 117 103 110 144 110 112 100 122 1593 68,9 0,04 53 0,02
Risk 151 132 122 126 116 150 104 107 114 122 1523 53,2 -0,10 41,3 -0,09
Danko Twist 141 130 124 94 123 132 116 113 112 123 1048 58,8 0,19 35,9 0,02
Danko Tyr 140 128 126 101 117 128 112 119 117 123 936 56,7 0,22 33,4 0,04
Santana 144 131 120 108 110 148 110 111 104 123 1175 55,1 0,08 38,2 0,00
Danko Teks 140 131 122 105 108 128 107 110 111 123 1240 47,0 -0,04 41,3 0,01
GH Ubrus 141 129 123 104 119 130 116 116 109 123 1246 38,4 -0,15 41,3 0,01
New York 146 126 126 122 119 134 122 113 114 124 1312 36,0 -0,20 37,1 -0,06
Danko Waber 145 135 126 105 115 125 115 117 115 124 984 71,6 0,37 38,9 0,08
Unicat 147 136 129 104 111 131 118 123 117 125 1254 57,2 0,07 46,2 0,06
Prestiż PP 124 116 120 94 118 111 116 113 99 125 951 15,9 -0,28 28,8 -0,02
Marca 154 144 129 115 109 123 106 122 122 125 1824 61,3 -0,14 56,1 -0,03
Denmark 154 140 128 103 125 141 114 119 117 125 1714 46,9 -0,25 55,4 0,00
Danko Wan 146 135 127 107 112 127 107 115 119 126 1653 48,5 -0,21 47,4 -0,07
Moon 153 139 126 107 125 140 121 118 110 126 1133 66,8 0,24 47 0,12
Mozilla 146 130 123 122 120 127 105 107 109 127 1151 48,2 0,01 39,6 0,03
Danko war 140 135 132 94 101 111 117 128 121 127 1054 58,1 0,18 43,3 0,11
Lucky 154 142 129 109 112 136 124 121 113 127 1544 66,9 0,04 52,2 0,02
Hyper 142 127 131 102 121 126 126 124 117 127 912 40,4 0,04 38,0 0,10
U-Boot 143 134 126 99 118 123 116 119 110 127 863 56,4 0,26 42,7 0,18
Upojny 137 130 127 95 107 120 107 115 116 127 1248 27,0 -0,28 47,2 0,08
Zeus 152 134 128 109 127 145 118 115 115 127 1161 66,7 0,22 39,5 0,02
Uzo 142 129 124 100 116 140 119 116 105 127 1248 39,4 -0,13 41,0 0,01
Uno Red 121 106 125 101 114 111 107 111 111 128 741 21,6 -0,11 12,1 -0,15
Ilon Wik 146 130 128 110 120 132 117 117 114 128 774 49,4 0,22 39,6 0,18
Adama Red 138 119 128 114 117 127 132 120 106 129 838 40,5 0,08 25,3 -0,02
Danko Unos 139 129 128 107 112 107 112 115 115 129 1447 47,1 -0,14 39,1 -0,09
Walker 146 126 130 116 123 132 108 115 119 130 1074 47,2 0,04 34,2 -0,01
Florin 152 131 129 114 127 147 111 111 115 130 1490 41,4 -0,22 43,2 -0,06
Effort Red 134 116 124 112 118 128 100 108 107 131 606 46,5 0,27 18,8 -0,01
Danko Ugil 142 130 129 109 117 114 104 111 116 131 939 48,3 0,12 39,6 0,11
Mano 152 134 130 117 118 139 106 115 118 131 1571 42,8 -0,24 47,1 -0,04
Millar 151 140 130 98 120 132 108 120 115 131 1003 74,8 0,40 45,4 0,15
Danko wilk 148 133 130 106 125 127 107 115 118 131 1352 53,5 -0,02 41,6 -0,03
Raptor 147 123 131 115 128 144 115 115 116 132 377 42,5 0,35 30,5 0,23
Babylone 145 133 133 103 116 115 115 121 117 132 1158 52,4 0,06 42,6 0,06
Lee 144 127 129 110 111 137 111 110 112 132 1051 58,8 0,19 31,8 -0,03
Danko Wild 144 121 127 117 128 143 101 102 113 133 613 41,8 0,21 28,2 0,10
Tarzan 144 125 131 107 113 147 119 116 108 134 919 42,9 0,06 34,0 0,05
Urquell 149 140 131 90 120 129 105 121 112 135 1157 67,4 0,23 48,4 0,13
Salvus 152 132 133 111 125 141 115 114 116 135 1614 44,2 -0,24 44,4 -0,09
Goal 156 138 136 111 120 134 107 119 122 136 1438 57,2 -0,02 48,2 0,02

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 25.09 2019 1