Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Nikkelback
indeks
GPf
131

mleko tluszcz bialko

 

Wysoko wydajne krowy:

 • zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
 • dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
 • zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • cechowała wysoka wydajność mleczna,
 • produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
 • generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
Wydajność
GH Talar
indeks
GPf
131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
  schorzeń,
 • wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
  w mleku,
 • sprzyja większej produkcji mleka,
 • poprawia rentowność gospodarstwa
  zmniejszając brakowanie.

Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:

 • miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
  były odporne na mastitis,
 • produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
  komórek somatycznych,
 • dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
Wymię
POWERBOSS
indeks
GPf
134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:

 • są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
 • zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
 • dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
 • przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
 • dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
 • umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
Jakość
SIRTAKI ST
indeks
GPf
133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:

 • nie mają problemów z pobieraniem paszy,
 • wyraźnie sygnalizują ruję,
 • są tańsze w utrzymaniu,
 • nie są przedwcześnie brakowane.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • miały zdrowe nogi i racice,
 • długo przebywały w stadzie,
 • dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
 • produkowały dużo mleka.
Nogi
Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Mitchell 2810 - - - - - - - - - - - - - -
Neal 2741 - - - - - - - - - - - - - -
Huprano 119 116 108 102 107 110 107 114 98 110 689 20 -0,10 28 0,07
Megabit 141 136 119 104 122 112 116 109 117 114 1110 45,7 0,00 49,1 0,16
GH Tygiel 135 130 124 96 111 112 124 117 111 122 1138 59,8 0,16 34,3 -0,03
Danko Unos 140 128 130 109 113 112 113 116 116 130 1350 46,3 -0,10 36,4 -0,08
Prestiż PP 124 115 120 97 117 113 115 113 99 126 919 15,5 -0,27 28,1 -0,02
Uzo 136 129 124 99 116 115 119 116 105 126 1191 38,7 -0,12 39,9 0,02
Borys PG 124 114 123 95 112 116 113 109 117 120 160 26,8 0,27 22,4 0,23
Baran 145 139 130 94 119 116 120 117 122 126 1521 61 -0,02 48,4 -0,01
Danko Wadis 140 140 119 99 106 116 112 115 112 116 1630 58,0 -0,10 58,0 50,0
Danko Twist 136 129 122 98 120 117 116 112 111 122 1026 53,8 0,14 35,3 0,02
Danko Tyr 137 128 125 102 115 117 114 118 116 122 940 54 0,19 33,5 0,04
Danko Tryt 135 128 123 102 109 117 112 114 114 121 906 46,5 0,11 36,8 0,09
Danko Wanila 142 141 121 94 114 117 106 108 118 119 1788 58,0 -0,10 58,0 -0,07
Uno Red 122 106 125 101 115 118 106 111 112 128 682 20,9 -0,09 11,8 -0,13
Babylone 146 132 135 107 117 118 116 121 119 134 1112 50,3 0,06 41,5 0,06
GH Ulster 142 134 121 110 118 118 108 109 111 122 1266 42,4 -0,11 47,4 0,07
Danko Ugil 144 130 130 110 120 119 105 113 117 133 903 48,7 0,14 38,5 0,11
Danko Wan 142 134 125 105 113 120 108 115 117 124 1559 47,0 -0,19 45,0 -0,06
Effort RED 134 115 127 114 117 121 99 108 110 134 579 45,4 0,27 17,1 -0,02
Powerboss 133 117 121 120 116 121 107 109 106 126 660 23,6 -0,04 27,2 0,07
Danko Topaz 136 125 121 104 124 122 106 115 116 119 941 53,3 0,18 29 -0,02
Upojny 139 131 127 98 108 122 108 116 116 127 1286 29,2 -0,27 47,7 0,07
Baylaboy 143 121 125 136 122 123 118 115 119 120 1015 34,2 -0,09 30,1 -0,03
Lewy 139 129 125 102 119 123 113 112 108 128 1126 43,6 0,03 39,3 -0,03
Wartak 143 134 123 107 115 123 112 120 106 124 1109 50,0 0,05 45,0 0,11
Myway 137 127 120 100 127 124 107 107 109 122 940 38,7 0,00 37,4 0,08
Mozilla 145 130 124 121 119 124 104 107 111 127 1119 47,3 0,02 38,8 0,03
Danko Wales 139 134 116 105 116 124 109 107 110 115 1330 46,0 -0.10 46,0 0,03
Inferno 133 123 118 103 120 125 106 114 112 116 522 49,9 0,36 27,4 0,13
Koden 149 135 128 111 124 125 110 112 115 129 1176 54,5 0,07 43,9 0,07
Moon 147 134 127 108 124 126 122 117 108 128 974 58,2 0,22 41,2 0,12
U-Boot 146 136 128 101 118 126 118 121 113 128 941 59,2 0,25 44,3 0,17
Termet GG 134 120 116 115 120 127 113 110 107 116 1013 25,6 -0,19 31,8 -0,01
Hyper 143 128 133 100 120 127 127 124 118 128 918 39 0,02 38,3 0,10
Adama Red 138 119 127 117 117 128 130 120 105 128 750 39,3 0,11 24,9 0,01
Lugo 144 123 130 114 133 128 106 106 121 131 1008 41,6 0,00 30,7 -0,02
Mitch 147 144 122 92 118 129 117 112 112 120 1164 77,8 0,35 49,9 0,14
Raptor 141 121 130 112 126 129 115 115 115 131 430 39,1 0,28 28,2 0,18
Walker 144 125 130 116 123 129 108 115 121 129 1043 46,8 0,05 32,2 -0,02
Mano 149 131 131 118 118 129 106 115 118 132 1479 39,1 -0,24 43,3 -0,05
Danko Teks 137 128 121 105 110 129 107 110 111 123 1131 41,6 -0,06 37,9 0,01
Tybet GG 136 124 117 110 121 129 108 107 100 124 875 41,7 0,07 32 0,04
Urquell 149 141 134 89 119 129 106 124 114 137 1125 71,0 0,29 47,3 0,13
Albero 141 135 118 108 105 130 110 110 107 119 1043 57,1 0,17 43,2 0,11
Lee 141 126 130 107 112 130 114 112 111 133 991 56,2 0,19 30,2 -0,02
Unicat 148 137 129 107 112 131 118 123 118 125 1225 56,3 0,07 46,2 0,08
Watson 149 140 118 117 115 131 107 114 109 118 1472 50,3 -0,11 54,0 0,07
GH Ubrus 141 130 123 104 120 131 117 117 110 123 1243 41,2 -0,11 41,9 0,02
Lucky 150 140 128 105 112 133 123 120 112 127 1426 62,9 0,05 49 0,03
Millar 151 140 130 99 121 133 110 120 116 130 967 74,8 0,42 45,2 0,17
GH Torlen 142 128 118 113 126 135 107 114 104 120 1101 42,6 -0,03 37,1 0,02
Reckless 138 126 121 108 109 135 107 112 111 122 975 55,5 0,19 30,8 -0,01
Surprise 137 120 128 106 114 135 113 115 106 134 1201 28,5 -0,24 30,4 -0,10
New York 139 123 126 104 117 139 122 112 115 124 1143 32,9 -0,16 33,5 -0,04
Neal 151 131 130 113 124 147 107 112 113 134 905 57,8 0,25 57,8 0,09
Tarzan 141 122 130 107 111 148 120 116 108 134 761 36,9 0,07 29,8 0,06
Santana 141 127 119 111 109 152 110 111 105 122 1018 47,8 0,07 34,2 0,01
Supergen 135 121 106 112 118 159 104 105 95 109 706 33 0,05 31,1 0,10
Imperator 130 118 114 101 100 161 110 109 113 109 835 15,3 -0,23 32,1 0,06

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja 21.02 2019 1