Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Nikkelback
indeks
GPf
131

mleko tluszcz bialko

 

Wysoko wydajne krowy:

 • zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
 • dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
 • zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • cechowała wysoka wydajność mleczna,
 • produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
 • generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
Wydajność
GH Talar
indeks
GPf
131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
  schorzeń,
 • wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
  w mleku,
 • sprzyja większej produkcji mleka,
 • poprawia rentowność gospodarstwa
  zmniejszając brakowanie.

Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:

 • miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
  były odporne na mastitis,
 • produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
  komórek somatycznych,
 • dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
Wymię
POWERBOSS
indeks
GPf
134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:

 • są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
 • zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
 • dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
 • przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
 • dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
 • umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
Jakość
SIRTAKI ST
indeks
GPf
133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:

 • nie mają problemów z pobieraniem paszy,
 • wyraźnie sygnalizują ruję,
 • są tańsze w utrzymaniu,
 • nie są przedwcześnie brakowane.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • miały zdrowe nogi i racice,
 • długo przebywały w stadzie,
 • dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
 • produkowały dużo mleka.
Nogi
Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Watson 139 137 115 113 116 127 103 110 108 114 1293 45,6 -0,08 50,1 0,09
Marca 139 136 123 113 108 118 101 119 117 119 1488 49,4 -0,13 46,5 -0,02
Danko Wanat 129 129 107 113 111 120 101 106 106 105 1450 42,8 -0,18 37,4 -0,11
Denmark 143 135 125 108 124 132 114 117 114 121 1432 39,4 -0,22 48,9 0,03
Mogty 127 121 117 99 111 142 108 115 112 113 1129 33,4 -0,15 27,5 -0,11
Nottingham 138 131 124 106 109 138 108 115 107 125 1113 62,4 0,20 33,7 -0,03
Danko Zoltar 133 131 114 110 112 124 108 108 109 112 1401 42,0 -0,17 42,0 -0,04
Palmer 146 129 138 114 113 145 120 113 115 139 951 39,7 0,01 38,3 0,09
Danko Zuch 135 131 122 108 129 106 111 113 108 122 931 55,0 0,20 35,9 0,07
Danko Wadis 130 136 116 97 103 112 107 114 110 113 1454 54,8- -0,05 44,5 -0,03
Raptor 137 121 129 113 130 128 111 110 113 129 256 38,6 0,36 26,2 0,23
Salvus 139 125 130 105 123 140 113 107 113 132 1293 33,2 -0,22 34,6 -0,08
Danko wilk 135 126 127 106 124 118 104 114 113 127 1050 43,7 0,01 33,0 -0,01
Uzo 130 123 121 95 114 139 118 113 101 123 937 31,5 -0,08 31,5 0,01
Premium 144 135 134 100 125 129 135 127 113 128 1270 50,8 -0,01 45,3 0,05
Powerboss 129 119 113 117 117 139 97 104 110 112 408 33,2 0,21 25,0 0,15
Lucky 141 138 126 105 109 129 122 118 110 123 1310 60,0 0,07 46,0 0,04
Danko Waber 132 128 122 105 113 118 112 116 112 119 684 59,9 0,39 29,4 0,09
Zeus 141 133 125 105 128 128 116 114 111 123 1066 63,9 0,24 36,7 0,03
Ilon Wik 133 125 124 106 118 122 114 113 110 124 502 41,5 0,26 31,4 0,19
Danko Topaz 127 122 116 99 122 126 105 114 113 111 795 47,6 0,18 24,9 -0,01
Megabit 131 133 114 103 120 107 114 104 115 108 910 42,7 0,07 43,8 0,17
Unicat 135 131 127 98 108 127 118 121 116 122 1041 49,4 0,08 38,1 0,05
Danko Wan 134 130 124 105 110 121 103 112 115 122 1377 41,2 -0,17 39,8 -0,05

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

0001