Nogi

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Powerboss 129 120 114 118 117 123 1534 pln 98 104 111 112 551 33,3 0,13 27,2 0,12
Zdunek 133 124 118 97 126 142 1691 pln 96 99 113 119 717 35,5 0,07 33,1 0,12
Babylone 132 125 131 95 114 116 2064 pln 114 119 113 130 873 41,0 0,06 32,3 0,05
Megabit 128 132 114 108 105 99 1317 pln 115 104 113 108 879 42,6 0,08 42,9 0,17
Walker 136 123 127 113 120 123 2169 pln 106 112 117 125 905 42,6 0,07 29,1 0,00
Palma P 144 128 131 100 141 141 2450 pln 113 113 117 129 955 36,8 -0,03 38,2 0,09
Adonis 138 129 127 99 121 133 2147 pln 112 112 119 123 964 45,8 0,07 36,6 0,06
Zonda 135 132 122 97 127 116 1615 pln 112 115 120 115 999 53,2 0,14 39,7 0,09
Unicat 135 131 126 99 109 125 2156 pln 117 122 115 120 1092 49,8 0,06 38,9 0,04
Geronimo 140 125 116 126 05 164 2280 pln 109 108 117 109 1166 45,2 -0,03 31,3 -0,07
Genuine 144 139 136 84 122 129 2318 pln 121 118 120 132 1398 61,4 0,05 47,7 0,03
Danko Wan 137 130 124 106 108 133 2092 pln 103 110 115 124 1424 41,0 -0,19 40,3 -0,07

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

promocja