Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Danko Topaz 127 122 116 99 122 126 105 114 113 111 795 47,6 0,18 24,9 -0,01
Megabit 131 133 114 103 120 107 114 104 115 108 910 42,7 0,07 43,8 0,17
Babylone 133 127 131 99 114 116 115 119 113 130 874 43,3 0,09 33,7 0,06
Danko Ugil 129 121 125 108 115 113 99 106 113 128 578 36,4 0,16 27,9 0,11
Unicat 135 131 127 98 108 127 118 121 116 122 1041 49,4 0,08 38,1 0,05
Walker 136 123 127 114 120 128 105 110 117 126 862 42,7 0,09 28,0 0,00
Danko Wan 134 130 124 105 110 121 103 112 115 122 1377 41,2 -0,17 39,8 -0,05
Goal 144 132 135 109 118 132 106 114 120 134 1153 48,0 0,01 40,1 0,03
Zonda 138 135 122 99 127 122 114 115 119 115 1090 56,5 0,14 42,3 0,08
Adonis 142 131 128 107 123 136 113 111 121 122 1045 47,4 0,05 39,5 0,07

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

0001