Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Nikkelback
indeks
GPf
131

mleko tluszcz bialko

 

Wysoko wydajne krowy:

 • zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
 • dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
 • zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • cechowała wysoka wydajność mleczna,
 • produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
 • generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
Wydajność
GH Talar
indeks
GPf
131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
  schorzeń,
 • wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
  w mleku,
 • sprzyja większej produkcji mleka,
 • poprawia rentowność gospodarstwa
  zmniejszając brakowanie.

Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:

 • miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
  były odporne na mastitis,
 • produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
  komórek somatycznych,
 • dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
Wymię
POWERBOSS
indeks
GPf
134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:

 • są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
 • zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
 • dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
 • przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
 • dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
 • umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
Jakość
SIRTAKI ST
indeks
GPf
133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:

 • nie mają problemów z pobieraniem paszy,
 • wyraźnie sygnalizują ruję,
 • są tańsze w utrzymaniu,
 • nie są przedwcześnie brakowane.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • miały zdrowe nogi i racice,
 • długo przebywały w stadzie,
 • dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
 • produkowały dużo mleka.
Nogi
Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Lee 142 122 131 104 112 122 120 117 110 135 922 55,1 0,21 27,7 -0,03
Tarzan 135 122 131 104 112 122 120 117 110 135 777 30,3 39,6 0,06 0,10
GH Takir 130 122 127 101 114 106 105 121 112 129 706 51,5 0,28 0,04 0,10
Sullivan 128 113 124 106 122 117 104 105 112 128 823 27,5 -0,08 21,0 -0,07
Zol Sador 124 109 124 115 107 110 102 111 111 128 833 16,4 -0,22 18,7 -0,10
Prestiż PP 128 118 122 107 116 112 116 115 101 127 931 21,2 -0,21 29,6 -0,01
Imperator 128 114 123 115 108 118 115 112 110 124 762 21,8 -0,12 24,0 -0,01
Supergen 125 117 118 103 116 114 110 110 101 124 841 34,7 0,00 23,5 -0,05
GH Talar 131 122 114 110 119 122 87 105 101 123 980 36,0 -0,05 31,2 -0,01
Danko Teks 136 128 122 108 111 119 106 110 113 122 1116 41,4 -0,05 38,3 0,03
Jaguar 133 199 119 122 120 118 101 103 110 122 607 26,2 0,02 29,5 0,13
Nikkelback 131 122 119 106 110 125 114 109 104 122 917 32,8 30,4 0,04 -0,09
Chemp 136 124 123 111 119 117 110 113 113 122 965 41,3 0,02 33,2 0,02
Luksus 134 124 120 111 109 125 121 110 107 120 827 49,4 0,19 29,9 0,04
GH Szelf 128 120 118 110 104 116 106 110 107 120 805 38,1 0,06 28,2 0,03
Rebus 126 117 119 112 114 103 125 120 105 117 805 38,1 0,06 28,2 0,03
Hastati 123 118 115 110 114 108 112 110 104 116 130 44,9 0,54 22,0 0,24
Zol San 121 115 114 103 105 117 115 109 105 114 853 29,9 -0,06 22,8 -0,06

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 www