Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Raptor 137 121 129 113 130 128 111 110 113 129 256 38,6 0,36 26,2 0,23
Prestiż PP 119 116 118 91 115 116 113 110 97 124 917 12,3 -0,30 27,6 -0,03
Danko Unos 127 122 124 104 110 108 109 111 110 125 1115 36,5 -0,11 28,3 -0,09
Urquell 134 133 129 82 117 124 107 119 108 131 815 59,8 0,32 37,8 0,14
Millar 138 134 127 97 117 127 106 117 111 127 734 66,6 0,45 36,9 0,16
Salvus 139 125 130 105 123 140 113 107 113 132 1293 33,2 -0,22 34,6 -0,08
Danko Wild 135 119 125 114 127 137 97 96 111 131 436 38,5 0,26 23,6 0,12
Danko wilk 135 126 127 106 124 118 104 114 113 127 1050 43,7 0,01 33,0 -0,01
Uzo 130 123 121 95 114 139 118 113 101 123 937 31,5 -0,08 31,5 0,01
Hacker 139 137 121 93 114 142 114 108 102 124 1376 61,4 0,06 43,7 -0,01
Danko Teks 128 127 119 100 106 117 105 107 109 119 984 41,4 0,01 34,5 0,03
SKI 147 132 141 103 126 138 112 126 119 139 963 57,2 0,21 37,2 0,07
Oued 139 127 125 110 124 136 101 103 113 128 785 49,7 0,21 31,7 0,08
Premium 144 135 134 100 125 129 135 127 113 128 1270 50,8 -0,01 45,3 0,05

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja i Hodowca