Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Albero 144 138 117 106 107 133 109 109 107 118 1178 61,5 0,16 46,6 0,10
Raptor 147 123 131 115 128 144 115 115 116 132 377 42,5 0,35 30,5 0,23
GH Torlen 139 125 117 109 128 136 107 113 104 119 1065 39,3 -0,05 34,4 0,00
Tarzan 144 125 131 107 113 147 119 116 108 134 919 42,9 0,06 34,0 0,05
Prestiż PP 124 116 120 94 118 111 116 113 99 125 951 15,9 -0,28 28,8 -0,02
Danko Teks 140 131 122 105 108 128 107 110 111 123 1240 47,0 -0,04 41,3 0,01
Inferno 139 125 119 107 121 139 103 114 113 117 583 55,0 0,39 28,7 0,12
Danko Unos 139 129 128 107 112 107 112 115 115 129 1447 47,1 -0,14 39,1 -0,09
Upojny 137 130 127 95 107 120 107 115 116 127 1248 27,0 -0,28 47,2 0,08
GH Ubrus 141 129 123 104 119 130 116 116 109 123 1246 38,4 -0,15 41,3 0,01
Urquell 149 140 131 90 120 129 105 121 112 135 1157 67,4 0,23 48,4 0,13
Millar 151 140 130 98 120 132 108 120 115 131 1003 74,8 0,40 45,4 0,15
Salvus 152 132 133 111 125 141 115 114 116 135 1614 44,2 -0,24 44,4 -0,09
Danko Wild 144 121 127 117 128 143 101 102 113 133 613 41,8 0,21 28,2 0,10
Danko wilk 148 133 130 106 125 127 107 115 118 131 1352 53,5 -0,02 41,6 -0,03
Uzo 142 129 124 100 116 140 119 116 105 127 1248 39,4 -0,13 41,0 0,01

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

0001