Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Danko Twist 136 129 122 98 120 117 116 112 111 122 1026 53,8 0,14 35,3 0,02
Danko Tyr 137 128 125 102 115 117 114 118 116 122 940 54 0,19 33,5 0,04
Santana 141 127 119 111 109 152 110 111 105 122 1018 47,8 0,07 34,2 0,01
Lugo 144 123 130 114 133 128 106 106 121 131 1008 41,6 0,00 30,7 -0,02
Powerboss 133 117 121 120 116 121 107 109 106 126 660 23,6 -0,04 27,2 0,07
Mozilla 145 130 124 121 119 124 104 107 111 127 1119 47,3 0,02 38,8 0,03
Moon 147 134 127 108 124 126 122 117 108 128 974 58,2 0,22 41,2 0,12
Hyper 143 128 133 100 120 127 127 124 118 128 918 39 0,02 38,3 0,10
Supergen 135 121 106 112 118 159 104 105 95 109 706 33 0,05 31,1 0,10
U-Boot 146 136 128 101 118 126 118 121 113 128 941 59,2 0,25 44,3 0,17
Wartak 143 134 123 107 115 123 112 120 106 124 1109 50,0 0,05 45,0 0,11

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja 21.02 2019 1