Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Mitch 151 146 123 92 119 137 117 112 113 121 1294 78,4 0,29 52,8 0,13
Danko Twist 137 128 123 97 120 123 115 112 112 121 1035 53,3 0,13 34,9 0,02
Danko Tyr 137 127 125 102 115 121 113 118 117 122 930 53,4 0,18 32,6 0,03
Santana 141 128 119 109 109 149 110 111 105 122 1093 50,9 0,07 35,9 0,1
Powerboss 142 126 109 119 117 162 98 104 105 110 785 42,7 0,13 35,8 0,13
Mozilla 145 129 123 124 119 123 105 107 110 126 1146 46,9 0,00 38,8 0,02
Lee 141 126 129 108 111 134 113 111 112 132 1021 56,7 0,18 30,5 -0,03
Moon 150 137 127 107 123 133 122 118 110 127 1103 62,5 0,21 44,4 0,10
Lucky 151 141 129 104 111 136 124 121 113 127 1500 63,9 0,03 50,4 0,02
Hyper 141 126 131 101 120 130 126 123 117 127 888 39,1 0,03 36,6 0,10
U-Boot 147 137 128 103 116 125 118 122 112 128 970 59,0 0,23 45,9 0,17
Wartak 137 131 123 99 114 117 111 119 106 125 958 44,9 0,07 42,0 0,13
Charm 150 139 117 113 119 144 109 118 106 117 1346 62,9 0,09 48 0,05

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

0001