Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Mitch 140 141 118 93 118 140 115 106 110 116 1085 73,6 0,34 46,4 0,13
Santana 131 126 116 108 107 139 109 108 104 118 897 49,1 0,15 31,1 0,02
Reckless 143 130 121 109 109 139 105 113 109 122 1083 61,4 0,20 34,8 0,00
Powerboss 129 119 113 117 117 139 97 104 110 112 408 33,2 0,21 25,0 0,15
Mozilla 133 123 119 120 118 124 100 103 106 123 854 38,3 0,04 29,3 0,02
Lee 133 122 126 109 108 135 110 108 108 129 793 50,4 0,22 24,1 -0,02
Lucky 141 138 126 105 109 129 122 118 110 123 1310 60,0 0,07 46,0 0,04
Hyper 135 124 130 101 120 129 126 122 116 124 727 34,6 0,06 33,5 0,12
U-Boot 128 126 120 96 115 119 116 114 105 120 491 45,9 0,32 32,4 0,21
Danko Waber 132 128 122 105 113 118 112 116 112 119 684 59,9 0,39 29,4 0,09
Zeus 141 133 125 105 128 128 116 114 111 123 1066 63,9 0,24 36,7 0,03
Ilon Wik 133 125 124 106 118 122 114 113 110 124 502 41,5 0,26 31,4 0,19
Objective 140 132 119 112 120 138 92 100 111 123 791 62,8 0,37 35,2 0,12
Danko Zibi 134 129 127 106 122 106 107 112 99 136 513 60,8 0,50 31,2 0,18
Jazz 144 143 121 112 106 130 112 112 104 122 1236 66,1 0,18 66,1 0,13

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja i Hodowca