Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Nikkelback
indeks
GPf
131

mleko tluszcz bialko

 

Wysoko wydajne krowy:

 • zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
 • dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
 • zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • cechowała wysoka wydajność mleczna,
 • produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
 • generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
Wydajność
GH Talar
indeks
GPf
131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:

 • zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
  schorzeń,
 • wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
  w mleku,
 • sprzyja większej produkcji mleka,
 • poprawia rentowność gospodarstwa
  zmniejszając brakowanie.

Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:

 • miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
  były odporne na mastitis,
 • produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
  komórek somatycznych,
 • dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
Wymię
POWERBOSS
indeks
GPf
134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:

 • są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
 • zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
 • dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
 • przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
 • dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
 • umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
Jakość
SIRTAKI ST
indeks
GPf
133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:

 • nie mają problemów z pobieraniem paszy,
 • wyraźnie sygnalizują ruję,
 • są tańsze w utrzymaniu,
 • nie są przedwcześnie brakowane.

Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:

 • miały zdrowe nogi i racice,
 • długo przebywały w stadzie,
 • dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
 • produkowały dużo mleka.
Nogi
Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Danko Wadis 144 142 121 100 106 118 111 115 113 118 1748 62,3 -0,10 52,7 -0,04
Danko Wanila 148 144 123 98 113 123 105 108 120 120 1902 63 -0,16 55,5 -0,07
Marca 154 144 129 115 109 123 106 122 122 125 1824 61,3 -0,14 56,1 -0,03
Danko Wales 145 138 117 111 116 126 107 107 110 117 1494 50,1 -0,12 50,7 0,03
Danko Wanat 143 136 114 114 114 127 104 110 110 113 1812 53,6 -0,22 47,5 -0,12
GH Ulster 144 135 119 108 116 128 108 109 109 120 1301 45,0 -0,09 48,9 0,08
Mano 152 134 130 117 118 139 106 115 118 131 1571 42,8 -0,24 47,1 -0,04
Moon 153 139 126 107 125 140 121 118 110 126 1133 66,8 0,24 47 0,12
Watson 151 140 119 114 116 140 105 115 108 120 1468 50,4 -0,11 54,3 0,08
Reckless 142 129 121 109 109 141 105 113 109 122 1077 59,6 0,18 33,4 -0,02
Denmark 154 140 128 103 125 141 114 119 117 125 1714 46,9 -0,25 55,4 0,00
Zeto 149 143 117 103 110 144 110 112 100 122 1593 68,9 0,04 53 0,02
Mogty 139 131 114 100 114 144 - 108 114 111 1616 43,7 -0,25 42,7 -0,11
Pearl 147 135 120 104 120 145 118 117 103 121 1168 62,8 0,18 42,0 0,05
Imperator 128 117 113 103 109 146 110 111 110 110 1012 17,8 -0,28 29,4 -0,04
Florin 152 131 129 114 127 147 111 111 115 130 1490 41,4 -0,22 43,2 -0,06
Risk 151 132 122 126 116 150 104 107 114 122 1523 53,2 -0,10 41,3 -0,09
Imation 153 139 119 125 108 151 112 109 104 121 1883 58,4 -0,20 50,4 -0,11
Supergen 129 115 108 96 126 158 110 109 93 112 684 26,5 -0,02 24,1 0,02

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 25.09 2019 1