Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

 • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
 • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
 • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
 • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany

Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Tarzan 124 119 111 114 110 120 110 110 108 107 614 41,6 0,20 22,3 0,03
Danko Wanila 133 138 117 95 110 115 101 103 117 113 1615 55,7 -0,11 47,6 -0,05
Watson 139 137 115 113 116 127 103 110 108 114 1293 45,6 -0,08 50,1 0,09
Danko Wales 132 132 111 110 114 119 103 103 106 111 1200 41,9 -0,08 42,9 0,05
Marca 139 136 123 113 108 118 101 119 117 119 1488 49,4 -0,13 46,5 -0,02
Danko Wanat 129 129 107 113 111 120 101 106 106 105 1450 42,8 -0,18 37,4 -0,11
Denmark 143 135 125 108 124 132 114 117 114 121 1432 39,4 -0,22 48,9 0,03
Zeto 140 139 113 109 111 139 105 107 95 119 1407 63,3 0,06 46,8 0,01
Risk 139 127 118 123 115 147 103 102 111 119 1176 46,7 -0,02 33,7 -0,05
Florin 139 125 127 110 125 142 108 109 113 127 1262 31,2 -0,23 36,1 -0,05
Imation 140 136 119 111 107 141 108 100 104 124 1490 53,3 -0,09 44,6 -0,04
Mogty 127 121 117 99 111 142 108 115 112 113 1129 33,4 -0,15 27,5 -0,11
Nottingham 138 131 124 106 109 138 108 115 107 125 1113 62,4 0,20 33,7 -0,03
Danko Zoltar 133 131 114 110 112 124 108 108 109 112 1401 42,0 -0,17 42,0 -0,04
Castromil 142 134 131 98 116 140 113 114 113 131 1304 57,7 0,05 39,8 -0,03
Tracer 130 124 114 119 90 145 112 118 112 107 1194 23,2 -0,30 36,2 -0,03
Danko Zoom 150 141 131 110 130 132 110 110 111 133 1067 62,2 0,22 62,2 0,19
Zdunek 140 133 123 96 127 141 99 104 116 123 1004 46,7 0,07 42,7 0,12
Palmer 146 129 138 114 113 145 120 113 115 139 951 39,7 0,01 38,3 0,09
Danko Zuch 135 131 122 108 129 106 111 113 108 122 931 55,0 0,20 35,9 0,07
Danko Zero 136 131 123 106 122 118 121 108 112 121 844 50,0 0,19 38,0 0,13
Danko Wadis 130 136 116 97 103 112 107 114 110 113 1454 54,8- -0,05 44,5 -0,03

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

 • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
 • więcej córek do produkcji mleka
 • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
 • możliwa sprzedaż jałowek
 • mniej problemów z wycieleniem
 • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

 • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
 • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
 • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

0001