Wybory członka Rady Nadzorczej powoływanego przez pracowników Spółki

Aktualności

Wybory członka Rady Nadzorczej powoływanego przez pracowników Spółki

  • Uchwała Nr 434/VII 2020

Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie :     zarządzenia wyborów członka Rady Nadzorczej  powoływanego  przez pracowników Spółki.

Działając na podstawie § 27 ust.1 Umowy  Spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

&1

  1. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,  wybieranego  przez  pracowników Spółki 
  2. Szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników a także przeprowadzania wyborów uzupełniających, określa Regulamin wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. wybieranego przez pracowników Spółki oraz  przeprowadzania wyborów uzupełniających

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwala_Rady_Nadzorczej-Wybory_członka_RN.pdf

 

promocje

Promocja www A4 16.03.2021 DRUK 1