Aktualności

Udziałowcy z udziałami płatnymi!

Szanowni Państwo

udziałowcy WCHiRZ Sp. z o. o.

 

UWAGA! Dotyczy jedynie udziałów płatnych!

 

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Spółka z o. o. chcąc ułatwić Państwu procedurę składania oświadczeń, o których mowa w § 5 umowy zbycia udziałów zwraca się z propozycją by wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania z naszej strony www) zostało przez Państwa dostarczone (przesłane) do Centrali w Tulcach lub do odpowiedniej Filii WCHiRZ

do dnia 17 stycznia 2020 roku.

Dostarczone oświadczenia Spółka prześle w Państwa imieniu do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (decyduje data wpływu do ministerstwa). Pragniemy przypomnieć, że niewykonanie przez Kupującego zobowiązań zawartych w § 5 zagrożone jest poważnymi konsekwencjami finansowymi. Obowiązek składania oświadczeń o posiadanych udziałach według stanu na
31 grudnia
każdego roku nałożony został na Kupujących do końca roku 2021 (dla umów zawartych w roku 2011) i do końca roku 2022 (dla umów zawartych w roku 2012).

 

z poważaniem

Anna Klik

Dyrektor ds. operacyjnych

 

 

pismo_do_oswiadczenia_int_2019.pdf

 

oswiadczenie2019.pdf

promocje

0001