Udziałowcy! Oświadczenia udziałowców płatnych

Aktualności

Udziałowcy! Oświadczenia udziałowców płatnych


Szanowni Państwo
udziałowcy WCHiRZ Sp. z o. o. 
UWAGA! Dotyczy jedynie udziałów płatnych!

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Spółka z o. o. chcąc ułatwić Państwu procedurę składania oświadczeń, o których mowa w § 5 umowy zbycia udziałów zwraca się z propozycją by wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania z naszej strony www) zostało przez Państwa dostarczone (przesłane) do Centrali w Tulcach lub do odpowiedniej Filii WCHiRZ

do dnia 18 stycznia 2022 roku.

Dostarczone oświadczenia Spółka prześle w Państwa imieniu do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (decyduje data wpływu do ministerstwa).

Pragniemy przypomnieć, że niewykonanie przez Kupującego zobowiązań zawartych w § 5 zagrożone jest poważnymi konsekwencjami finansowymi. Obowiązek składania oświadczeń o posiadanych udziałach według stanu na 31 grudnia każdego roku nałożony został na Kupujących do końca roku 2021 (dla umów zawartych w roku 2011) i do końca roku 2022 (dla umów zawartych w roku 2012).

 

Z poważaniem

Anna Klik

Dyrektor ds. operacyjnych

 

Oświadczenie_za_2021.pdf

 

promocje

Promocja www A4 15.11