Aktualności

Szkolenie w Gliśnie

W dniu 16.11.2017 w Gliśnie odbyło się seminarium zootechniczne na temat „Prawidłowy rozród bydła podstawowym czynnikiem postępu hodowlanego w stadzie bydła mlecznego i mięsnego”- zorganizowane przez LODR w Kalsku.

Prezentowane tematy poruszały zagadnienia dotyczące rozrodu bydła, oraz praktyk stosowanych w hodowli i żywieniu.

Głównym tematem seminarium był temat „Przyczyny niepowodzeń w rozrodzie bydła” przedstawiony przez specjalistę ds. hodowli i rozrodu WCHiRZ- Pana Adama Komasę. Organizację rozrodu w stadzie bydła mięsnego omówił dr inż.  Pan Roman Frankowski z-ca dyr LODR w Kalsku. Jego prelekcja zawierała  dużo informacji praktycznych i przykładów  z pracy zawodowej w stadach krów mięsnych w Polsce i Francji. Kolejny temat- „Jakość pasz objętościowych gwarancją zdrowego stada bydła mlecznego i mięsnego” zaprezentował  lek wet. Zbigniew Dzionek z firmy Schaumann Polska Sp. o. o. z Gniezna. Kolejno zaprezentowana została aktualna analiza sytuacji na światowym rynku mleka i konsekwencji dla producentów mleka w Polsce- poprzez eksperta Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - Pana Pawła Wyrzykowskiego. Końcowym akcentem seminarium było podsumowanie wyjazdu szkoleniowego do Francji na targi Sommet De L'elevage Clermout – Ferrand. W seminarium uczestniczyli hodowcy bydła mlecznego i mięsnego z województwa lubuskiego.
Frekwencja seminarium była znakomita i przerosła oczekiwanie organizatorów a tematy omawiane w pełni zainteresowały uczestników. Kolejne dobre i przyjazne słuchaczom szkolenie w Gliśnie - należy uznać za bardzo rzeczowe i udane.

szkoelnie
szkolenie

promocje

Promocja 21.02 2019 1