Aktualności

Rewolucja genomowa narzędziem rentownej hodowli

4

 

Rewolucja genomowa narzędziem rentownej hodowli

 

Partner KSOW: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

 

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 września 2020 r. i kończy się w dniu 01 października 2021 r.

Celem operacji jest przekonanie hodowców, którzy nie genotypują zwierząt we własnym stadzie do wdrożenia tej procedury do codziennych praktyk oraz edukacja hodowców
w zakresie zalet wykorzystania genomiki w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki:

 • genotypowanie bydła w Polsce i na świecie;
 • nakreślenie korzyści dla hodowcy z tytułu wykorzystania genomiki w gospodarstwie w celu podniesienia rentowności i konkurencyjności na rynku;
 • korzyści genotypowania:
 • dla stada;
 • dla realizacji programu hodowlanego;
 • inne np. identyfikowanie recesywnych defektów genetycznych; kontrola pochodzenia na bazie SNP oraz odkrywanie rodziców.

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną dwie konferencje „Selekcja genomowa, a ekonomia produkcji mleka w gospodarstwie” oraz konferencja „10-lecie selekcji genomowej - Jak selekcja genomowa zrewolucjonizowała hodowlę bydła mlecznego w kraju i na świecie”.

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do hodowców bydła mlecznego z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego podlaskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Przewidywane efekty:

 • rozpropagowanie i wdrożenie do codziennej praktyki hodowlanej wśród hodowców bydła mlecznego innowacyjnej procedury jaką jest genotypowanie zwierząt;
 • wzrost świadomości wśród hodowców bydła mlecznego nt. dostępnych innowacyjnych technik wspierających doskonalenie genetyczne stad bydła;
 • efektem wdrożenia selekcji genomowej do gospodarstw krów mlecznych będą istotne zmiany zarządzania stadem;
 • poprzez planowane konferencje hodowcy z różnych województw kraju zapoznają się z technologiami, które pozwolą znacząco obniżyć inbred w gospodarstwach;
 • poprzez uczestnictwo w konferencjach, hodowcy nawiążą nowe kontakty biznesowe, a tym samym będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnego porozumienia i zawiązania grupy producenckiej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl. Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

promocje

promocja