Aktualności

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze WZHBiPM

W dniu 6.04.2018 roku w Lubaszu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rejonowego Koła Hodowców Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Koła – Pan Przemysław Jagła. Na spotkaniu było wielu zaproszonych gości, nie zabrakło również WCHIRZ w osobach Prezesa Andrzeja Baehra oraz Dyrektora Anny Klik.

Pan Prezes Koła oraz Zarząd otrzymali absolutorium za lata minione, oraz zostali wybrani na dalszą kadencję – serdecznie gratulujemy. W dalszej części zaprezentowały się firmy – między innymi ofertę WCHiRZ przedstawiła Pani Aldona Augustyniak - Główny Hodowca Spółki.

Najmilszym akcentem było podsumowanie wyników prac hodowlanych za 2017 rok , oraz ranking hodowców wg kilogramów mleka w podziale na wielkość stad.

 

Stada do 20 krów

 1. GR Katarzyna Lont Młynkowo - kg mleka 9538

 1. GR Andrzej Kita Połajewo Wyb.- kg mleka 9448

 2. GR Hubert Filoda Bończa - kg mleka 8418

Stada 20,1 do 50 krów

 1. GR Grencel Eligiusz Gulcz -kg ml 10448

 2. GR Dolny Jerzy Jędrzejewo -kg ml 10126

 3. GR Kaźiński Marcin Kamionka -kg ml 9826

Stada 50,1 do 100 krów

 1. GR Adam Warnke Gajewo -kg ml 10059

 2. GR Marcin Czerniak Kuź. Czarko. -kg ml 9982

 3. GR Krzysztof Sołtysik Sierakówko -kg ml 9696

Stada 100,1 do 150 krów

 1. GR Szymon Nowak Przybychowo -kg ml 11416

 2. GR Bartłomiej Cichorek Prusinowo -kg ml 9787

 3. GR Sówka Danuta Kruszewo -kg ml 8802

Stada powyżej 150 krów

 1. GR Przemysław Jagła Jędrzejewo -kg ml 10097

 

WCHiRZ ufundowało puchary i listy gratulacyjne, które wręczył Prezes z panią Dyrektor- serdecznie wszystkim wyróżnionym gratulujemy. Miłym akcentem było wręczenie pucharu ufundowanego przez WCHiRZ dla Joanny i Szymona Nowaków z Przybychowa, za krowę o najwyższym indeksie PF w polskim rankingu- wycena 2017/3. Nadmienić należy, że ojcem tej wybitnej sztuki był buhaj WCHiRZ - CARRASSO.

 

Wszystkim Hodowcom gratulujemy uzyskanych wyników.

 

DSC_5157_internet
DSC_5163_internet
DSC_5166_internet
DSC_5169_internet
DSC_5171_internet
DSC_5176_internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promocje

0001