Aktualności

Wypoczęta, znaczy szczęśliwa..

Stworzenie krowom odpowiednich warunków bytowania w oborach to, obok właściwego żywienia, kluczowy czynnik wpływający na ich zdrowie i mleczność.

Niezależnie od systemu utrzymania zwierząt, czy wyposażenia obory, hodowcy powinni włożyć maksimum wysiłku, by ich krowy miały optymalne warunki, zwłaszcza w zakresie warunków zoohigienicznych: powierzchni do wypoczynku, oświetlenia, temperatury, wilgotności oraz wentylacji odpowiedzialnej za odpowiedni skład powietrza. Poza tym oczywiście zwierzętom należy zapewnić dostęp do paszy i świeżej wody zgodnie z ich potrzebami. Trzeba rónież maksymalnie ograniczać dyskomfort krów poprzez stworzenie warunków życia wolnego od stresu. Co krowy myślą o warunkach swojego życia najłatwiej zrozumieć obserwując ich zachowanie

czytaj więcej --> Przewodnik Hodowcy nr.19

promocje

0001