Aktualności

Przechowywanie nasienie ma znaczenie!

Kiedy ostatnio pomyślałeś o przechowywaniu nasienia i zarządzaniu zbiornikiem z ciekłym azotem? W celu maksymalnego wykorzystania zdolności do zapłodnienia jaką ma zawarte w słomkach mrożone nasienie, zbiornik z ciekłym azotem musi być prawidłowo obsługiwany.

Kontener do ciekłego azotu składa się ze „zbiornika w zbiorniku”, z izolacją próżniową pomiędzy naczyniem wewnętrznym, a zewnętrznym. Zawierające ciekły azot kontenery powinny być przechowywane w czystych, suchych i bezpiecznych pomieszczeniach zapewniających długie użytkowanie zbiornika, tworzących bezpieczne środowisko dla personelu i zabezpieczonych przed kradzieżą. Jeśli kontener ma być przemieszczany, przymocuj bezpiecznie zbiornik na czas transportu by zapobiec jego przechyleniu lub zniszczeniu. Każdy z tych przypadków skutkuje przedwczesną utratą ciekłego azotu.

Zarówno podczas magazynowania jak i podczas przewożenia w pojeździe należy mieć stały dostęp do szczegółowego spisu nasienia umożliwiającego szybką lokalizację i wyjęcie słomki, tak by czas manipulacji był możliwie najkrótszy.

 

nasienie

PONIŻEJ LINII SZRONU

 

Podczas wyjmowania porcji nasienia z kontenera zawierającego ciekły azot konieczne jest szybkie działanie i utrzymywanie zawieszki i gobletów z nasieniem, które nie jest w danym momencie używane, jak najniżej w szyjce zbiornika. Najlepsza praktyka nakazuje utrzymywanie nie używanych aktualnie porcji poniżej linii szronu w szyjce kontenera.

Wprawdzie temperatura ciekłego azotu wynosi -196°C, ale w szyjce zbiornika występują znaczne różnice temperatur. Na przykład, w zbiorniku z szyjką o długości 15 cm temperatura na środku szyjki (7,5 cm poniżej górnej granicy zbiornika) może być -75°C, podczas gdy temperatura 2,5 cm poniżej górnej granicy szyjki może wynosić -15°C.

W słomce z zamrożonym nasieniem dochodzi do rekrystalizacji płynu, w którym są plemniki czyli przekształcenia kryształów lodu z małych w duże, gdy temperatura nasienia zmienia się z poniżej
-130°C do powyżej -130°C i znów spada poniżej -130°C. Większe kryształy lodu uszkadzają błonę komórkową i organelle plemników. Skala zniszczeń zależy od tego jak wysoko temperatura podniesie się powyżej -130°C i od czasu poddawania nasienia podwyższonej temperaturze. Niszczenie plemników (oceniane podczas badania ruchliwości nasienia) są wykazywane także w temperaturze -80°C. Uszkodzeń plemników nie koryguje zanurzenie słomki z nasieniem w ciekłym azocie; dlatego jakość nasienia przechowywanego w zawieszce podczas wyszukiwania potrzebnej porcji trzeba mieć zawsze na uwadze.

 

WŁAŚCIWY POZIOM AZOTU
Poziom ciekłego azotu w zbiorniku może mieć ogromny wpływ na temperaturę słomek wielokrotnie podnoszonych i opuszczanych w kontenerze. W klasycznym eksperymencie, podniesienie zawieszki (zawierającej goblet z pięcioma słomkami) do szyjki zbiornika na około 1. minutę spowodowało wzrost temperatury o około 16°C (z -196 do -180°C), gdy zbiornik był prawidłowo napełniony azotem. Wzrost wewnętrznej temperatury w słomce był minimalizowany przez goblet wypełniony ciekłym azotem na początku doświadczenia. Ponadto, temperatura słomki wracała do -196°C niemal natychmiast po opuszczeniu zawieszki.
Przy niskim poziomie ciekłego azotu w zbiorniku (około 14 cm), temperatura podczas eksperymentu wzrosła o 72°C (z -196 do -124°C) a po opuszczeniu zawieszki do zbiornika jeszcze minutę, temperatura słomek nie osiągnęła wymaganych -196°C.

Podsumowując: kontroluj poziom ciekłego azotu w kontenerze przynajmniej raz w tygodniu i nie dopuszczaj, aby jego poziom spadł poniżej 15 cm. Wyszukuj właściwą porcję szybko i utrzymuj pozostałe słomki poniżej linii szronu w szyjce kontenera. Niezbędne informacje na temat przechowywania nasienia i obsługi zbiornika na ciekły azot uzyskasz kontaktując się z przedstawicielem lub doradcą z Twojej stacji inseminacyjnej.

 

Źródło: Dalton JC, Pay Attention to the Semen Tank, Dairy Herd Management

Joanna Czarzasta, Grzegorz Borzych, Filia Kościelec, WCHiRZ

promocje

Promocja i Hodowca