Aktualności

Wyniki oceny za 2018 rok

Liczba krów objętych oceną wartości użytkowej stale rośnie. W roku 2018 przeciętnie oceniano 813 900,8 krów, a stan na koniec roku wyniósł 816 345 krów.

Od momentu przejęcie prowadzenia oceny przez PFHBiPM stan krów ocenianych wzrósł o ponad 50%, co świadczy o zapotrzebowaniu hodowców na wyniki oceny, jednocześnie pozytywnie wpływając na realizację programów hodowlanych i dokładność obliczeń.

Bardzo ważnym parametrem jest udział populacji aktywnej (objętej oceną) w ogólnej liczbie krów. Wyniki oceny opisują specyfikę danej populacji, dlatego im większa część populacji jest oceniana tym precyzyjniejsza jest wiedza na temat sytuacji hodowlanej w kraju, rasie, sektorze itp. Większy udział populacji aktywnej pozytywie wpływa na realizację programów hodowlanych. Według danych GUS, w Polsce, w grudniu 2018 roku pogłowie krów użytkowanych w kierunku mlecznym wynosiło 2 214 092. Procentowy udział krów objętych oceną mleczną wyniósł 36,9.

W 2018 roku ocenę mleczną prowadzono w 20 896 oborach, co w zestawieniu z liczbą krów daje 39 krów przeciętnie na jedną ocenianą oborę. Nowych obór w 2018 roku pod ocenę przyjęto 856. W ciągu ostatnich 13 lat wielkość obory ocenianej wzrosła o 11 krów; z 28 do 39. Struktura pogłowia populacji ocenianej w Polsce jest mocno zróżnicowana, mamy do czynienia z wartościami od niespełna 17 krów na oborę w województwie małopolskim do 81,8 krów w województwie lubuskim.

Pośród hodowanych krów nadal najliczniej reprezentowana jest rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej (HO). Krów tej rasy w roku 2018 oceniano przeciętnie 691 836,3 szt., co stanowiło 85 procent całej ocenianej populacji. Podobnie jak w latach ubiegłych zwiększył się udział mieszańców międzyrasowych wśród krów mlecznych objętych oceną użytkowości. 

Przeciętna wydajność w roku 2018 wyniosła:

• 8 298 kilogramów mleka

• 334 kilogramów tłuszczu

• 281 kilogramów białka

• 4,03 procent tłuszczu

• 3,39 procent białka

Opierając się na szacunkowych danych publikowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Rynek Mleka – Wrzesień 2018) można przyjąć, że w Polsce przeciętna wydajność kilogramów mleka wynosi 6 536 kg. Trzeba jednak pamiętać, że w tym wyliczeniu uwzględniane są tez krowy oceniane. Jeżeli pokusimy się o wyłączenie z tych wyliczeń populacji aktywnej to przeciętna wydajność w Polsce krów nie objętych oceną wynosi około 5 522 kg. Różnica 2 776 kg mleka na korzyść krowy ocenianej zamyka chyba dyskusje o zaletach wynikających z używania wyników oceny w zarządzaniu stadem. Ciekawostką jest również fakt, że można wyliczyć, że produkcja mleka w stadach ocenianych stanowi prawie 50% krajowej produkcji mleka. Natomiast odnosząc się do ilości mleka skupowanego przez zakłady mleczarskie, aż 57% pochodzi ze stad objętych oceną.

Wśród hodowców najwyższą wydajność 15 257 kilogramów mleka od swoich ponad 60-ciu krów uzyskali Państwo Małgorzata i Leszek Dusznikowie z miejscowości Wierzba w województwie lubelskim.

Natomiast pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka najlepszą – z wynikiem 1 071 kg – okazała się obora Pana Roberta Nenemana z Wełnicy w województwie wielkopolskim.

Krowy – rekordzistki – dały w laktacji nawet ponad 20 tys. kg mleka. Krowa Nysa (rasa HO) o numerze PL-005417991361, której hodowcą i właścicielem jest Pan Maciej Pohl z Krotoszyna (województwo wielkopolskie) w drugiej laktacji udoiła 20 932 kg mleka.

 

 źródło: http://pfhb.pl/articles/ocena-2018-podsumowanie

promocje

Promocja 21.02 2019 1