Aktualności

Różne oblicza kappa-kazeiny

Skąd moda na kazeinę?
Kolejnym, nabierającym w ostatnim czasie znaczenia aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest zainteresowanie hodowców buhajami, które przekazują na potomstwo określony wariant kazeiny. W branży mleczarskiej w dynamicznym tempie wzmaga się zainteresowanie szeroko rozumianą technologiczną przydatnością mleka do produkcji serów, tu na pierwszy plan wysuwa się kazeina, która jest głównym składnikiem białek mleka.

Stanowi ona przeciętnie około 80% jego białek. Warto dodać, iż jedna ze spółdzielni mleczarskich z województwa lubelskiego już od pewnego czasu nagradza hodowców, którzy dostarczają surowiec wyróżnia się wyższą zawartością kazeiny. Inne mleczarnie póki co, bacznie przyglądają się rynkowym trendom.

Genotyp + środowisko = recepta na sukces
Na ilość frakcji kazeinowej w mleku w 40-50 % wpływ mają czynniki środowiskowe i fizjologiczne, ale przede wszystkim czynniki genetyczne (60-50%). Zwiększając procentową zawartość białka ogólnego w mleku poprzez prawidłowe żywienie i dobrostan automatycznie zwiększamy w nim także zawartość kazeiny. Należy pamiętać, że najskuteczniejsza droga prowadząca do zwiększenia ilości kazeiny w mleku prowadzi przez przemyślaną pracę hodowlaną opartą na selekcji i właściwym doborze par do kojarzeń. Najlepszych efektów spodziewać się można wybierając do swojego stada buhaje cechujące się określonym genotypem kazeiny.

Różne oblicza kappa-kazeiny
Coraz częściej firmy inseminacyjne zamieszczają w katalogach buhajów informacje o określonym genotypie (CASK) - genu kodującego jedno z białek mleka – kappa-kazeinę, jako molekularny marker genetyczny. Występują trzy warianty CASK: AA, AB i BB. Procesy, którym ulega kappa-kazeina podczas obróbki mleka, wpływają na tworzenie się żelu i krzepniecie mleka. Mleko pozyskiwane od krów o genotypie CASK BB i AB charakteryzuje się: krótszym o 10-30% czasem koagulacji mleka, większą o 20-100% zwięzłością powstałego skrzepu oraz wyższą o 5-8% wydajnością świeżego i dojrzałego sera (Parmezan, Cheddar, Camembert i Gouda).

Buhaje „kazeinowe”
Informacja o typie kazeiny, przekazywanym przez buhaja córkom, jest bardzo ważna dla hodowców sprzedających mleko do mleczarni produkującej sery dojrzewające, ale nie tylko. Najlepszy typ kazeiny to BB, korzystny jest również wariant AB – obie kombinacje genowe pozwalają zwiększyć ilość gotowego produktu, tj. sera, o kilka procent z tej samej ilości mleka. Ma to więc ogromne znaczenie dla rentowności przetwarzania mleka przez mleczarnię, a tym samym przekłada się na ceny uzyskiwane przez dostawców. Wykorzystując do inseminacji buhaje z typem kazeiny BB mamy pewność, że już w pierwszym pokoleniu krowy w naszym stadzie będą posiadały wariant B genu kappa kazeiny, a w kolejnym kojarzeniu większość stada będzie dysponować genem kappa kazeiny BB.

 

Lucky
Mano
LUGO
MOZILLA_FR5635515225_Classique
HYPER.psd
SANTANA_OK

 

Zobacz ofertę buhajów z kazeiną BB ---> oferta buhajów

Więcej na temat kazeiny  w XIV wydaniu Przewodnika Hodowcy WCHiRZ - Tygodnika Poradnika Rolniczego

 

 

 

promocje

0001