Aktualności

Ogromny sukces programu hodowlanego WCHIRZ!

Anna ze Smogorzewa nr.1 w Polsce!

Smogorzewo to miejscowość w powiecie gostyńskim znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie wyjątkowego zespołu klasztornego ojców filipinów i kościoła barokowego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Słynne na cały kraj miejsce, którego kopułę widać już z odległości wielu kilometrów, znane jest z żarliwego kultu maryjnego i stanowi obecnie cel wielu pielgrzymek oraz wycieczek o charakterze religijnym.

Jednak Smogorzewo to dla mieszkańców najbliższej okolicy głównie rolnictwo i hodowla bydła mlecznego i to tutaj znajduje się Gospodarstwo Rolne pani Bożeny Janowskiej, której w codziennych obowiązkach pomagają dorośli już synowie : Marcin i Józef.

Po przedwczesnej i tragicznej śmierci ojca, wówczas kilkunastoletni chłopcy wzięli na siebie trudne obowiązki : Marcin- głównego hodowcy, a Józef - głównego agronoma, chroniąc gospodarstwo z wieloletnimi rodzinnymi tradycjami przed powolną zapaścią. Obecnie stanowi ono jedno z wiodących w dziedzinie hodowli bydła mlecznego w Wielkopolsce.

Systematyczna praca zaczyna przynosić konkretne efekty. Stado liczące średnio 80 krów za rok 2018 osiągnęło wydajność 9237 kg mleka o zawartości 3.99%, 369 kg tłuszczu i 3.32 % oraz 307 kg białka.Gospodarstwo nie poprzestaje tylko na produkcji mleka.Od lat jest cennym elementem programu hodowlanego Wielkopolskiego Centrum

Rozwój hodowlany i to hodowli przez duże „H” zapewnia użycie w rozrodzie najwyżej wycenionych rozpłodników z całego świata oraz wykorzystanie embriotransferu.Namacalnym dowodem, świadczącym o bardzo wysokim statusie hodowlanym stada, jest urodzona 18 czerwca 2018 roku jałówka ANNA PL005352913657, której ojcem jest buhaj Alta Robson US 73953484.

 

Uzyskany w wycenie kwietniowej 2019 roku indeks GPF w wysokości 153 sprawił , że ANNA zajmuje pierwsze miejsce wśród jałówek w naszym kraju, będąc jednocześnie liderką polskiego rankingu ! Bardzo ważną informacją jest niewątpliwie fakt, że podindeks produkcyjny wynoszący 141 zapewnił jej - siódmą, a długowieczności 135 - czwartą pozycję w kraju. Należy również dodać, że polska jałówka według wyceny USA - indeksu TPI /wycena czerwiec 2019 / - będącego dla wielu rodzimych hodowców wiodącym indeksem na świecie, uzyskała wartość 2817 zapewniając ANNIE jedenastą pozycję w Europie. Jeszcze wyższą lokatę ANNA zajęła według NM - amerykańskiego indeksu ekonomicznego. Osiągnięty na poziomie 1024 Net Merit $ pozwolił uplasować się ANNIE na trzecim miejscu w Europie !!!

 

Aby maksymalnie wykorzystać wybitny potencjał ANNY w dniu 1 czerwca 2019 pozyskano od niej 11 prawidłowych zarodków, które w ramach realizacji programu Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt zostały zaimplantowane do biorczyń w stadzie p. Bożeny Janowskiej - tworząc podwaliny dla powstania kolejnej gałęzi genetycznej stada. Takie rezultaty utwierdzają nas w przekonaniu, że rodzima hodowla nie jest zaściankiem Europy, a rozwijając się w obecnym tempie jest w stanie rywalizować z „możnymi” europejskiej hodowli. Pani Bożenie, wraz z synami, życzymy wytrwałości w realizacji własnych założeń hodowlanych gwarantujących ciągły rozwój gospodarstwa oraz kolejnych „wyjątkowych” jałówek , które w przyszłości będą zajmowały równie wysokie lokaty, zarówno w krajowych jak i światowych listach rankingowych.

 

Grzegorz Pietrzak

promocje

Promocja i Hodowca